19-20 квітня 2019 року, на базі Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України (відділу історії філософії України), а також Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка (кафедри філософії та політології та кафедри історії України), відбувся Міждисциплінарний Всеукраїнський «Круглий стіл» «Дмитро Чижевський – філософ, славіст, мислитель», присвячений 125-річчю з дня народження вченого.

Обговорювалися наступні теми:

А) Дмитро Чижевський – філософ та історик філософії;

Б) Інтелектуальна біографія Дмитра Чижевського;

В) Дмитро Чижевський і світова славістика;

Г) Постать Дмитра Чижевського в історичній ретроспективі;

Д) Вплив творчості Дмитра Чижевського на сучасну соціальну філософію і політологію.

В круглому столі взяли участь провідні експерти з питань філософії, історії, філології, бібліотекознавства тощо.