Новітня історія кафедри філософії розпочалася 1 квітня 2004 року, коли в результаті реорганізації та структурних перебудов їй було повернуто власну назву і включено до складу факультету історії та права.

Ядро кафедри становлять провідні науковці – доценти Стежко Г. П., Клюєнко Е. О., Перевозник Л. М., викладач Харченко Ю. В., які мають у своєму активі монографії  та значну кількість вагомих публікацій.

На кафедрі філософії регулярно працює теоретичний семінар, де у гострих дискусіях обговорюються проблеми розвитку теорії гуманітарних та соціально-політичних наук, соціальної практики тощо. Керівником семінару є доцент Стежко Г. П.

З 1999 року при кафедрі під керівництвом доцента Клюєнко Е. О. діє Центрально-українська соціологічна лабораторія, що здійснює соціологічний аналіз різноманітних соціальних явищ та процесів. Результати досліджень використовувалися Секретаріатом Президента України (з проблем протестних настроїв – 1999 р.), Міністерством освіти і науки України (проблеми впровадження 12-ти бальної системи оцінювання та 12-ти річного терміну навчання у ЗОШ – 2005 р.), Кіровоградською облдержадміністрацією (соціально-політична ситуація в області, стан громадської думки Кіровоградщини, соціально-економічне становище молоді області, проблема підліткової наркоманії та інші – 1999–2011 рр.). Доцент Клюєнко Е. О. у якості керівника лабораторії регулярно запрошується як експерт до ЗМІ (телебачення, преса) з виступами та коментарями по суспільнозначущих проблемах.

Соціологічна лабораторія брала участь у розробці соціологічної тестової методики “шкала соціальної  напруженості” (1999 р.), яка у 2005–2006 роках була впроваджена у загальнонаціональне щорічне моніторингове дослідження “Українське суспільство” (під керівництвом доктора соціологічних наук Паніної Н. В., Інститут соціології НАН України).

В рамках роботи соціологічної лабораторії здійснено науковий проект «Полі-тична участь: теорія, методологія, вимірювання», який було відібрано у десять найбільш значущих, що репрезентують українську соціологічну науку в Європі та Північній Америці (Ukrainian Sociological Review, 2004-2005. – K.: Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2007).

При соціологічній лабораторії функціонує студентський науковий гурток.

У 2007 році кафедрою започатковано традицію проведення студентської науково-практичної конференції «Історія філософії та актуальні проблеми сучасності», результати роботи якої знаходять своє відображення у збірнику студентських наукових праць.

При кафедрі, під керівництвом викладача Харченко Ю. В., дії філософський науковий гурток.

Викладачі кафедри Перевозник Л.М., Стежко Г. П., Клюєнко Е. О., Фабрика А. А., Лавриненко С. О. регулярно здійснюють підготовку студентів до участі у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.

Колектив кафедри філософії проводити широку виховну роботу. Провідну роль у цьому напрямку відіграє освітньо-виховний характер дисциплін кафедри. Актуальними тут завжди були круглі столи, котрі, у різні роки, присвячувалися обговоренню проблем молоді, студентського життя, сім’ї та ін.

Стало вже традицією і проведення інтелектуальної гри «Брейн-ринг». Організатори – Лавриненко С. О., Харченко Ю. В., Фабрика А. А.

Кафедра філософії забезпечує викладання дисциплін циклу фундаментальної та професійно-орієнтованої підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр для спеціальностей «Політологія», «Правознавство», «Історія» (спеціалізація: «суспільствознавство») факультет історії та права, спеціальності «Видавнича справа і редагування» факультет філології та журналістики; і дисциплін циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки для всіх спеціальностей.