завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор
Тема кандидатської дисертації: «Політична риторика в діалозі «Схід-Захід»: соціально-філософський аналіз».

Тема докторської дисертації: «Феномен політичного в бутті глобалізованого соціуму».

кандидат соціологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Діагностика соціальної напруженості» Коло наукових інтересів: методологія та методика соціологічного дослідження, теорія соціологічного вимірювання, соціологія політики.  

доктор психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток процесів ідентифікації і відособлення у підлітковому і ранньому юнацькому віці»

Тема докторської дисертації: «Психологія соціальної справедливості у педагогічній взаємодії»

кандидат філософських наук, старший викладач

Тема дисертації: «Трансформація етнокультурної національної ідентичності в добу глобалізації: соціально-філософський аналіз».

кандидат психологічних наук, доцент  

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості розвитку впевненості у собі в юнацькому віці»

harchenkoSPкандидат філософських наук, доцент. Завідувач навчально-методичного відділу ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

Закінчив: Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна, 1986 р. Спеціальність: Історія. Кваліфікація: Вчитель історії та суспільствознавства.

Тема кандидатської дисертації: «Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-історичний аспект», 2009  р.

fabrika_a_a.jpgкандидат соціологічних наук, доцент

Тема дисертації: «Альтернативные формы семейной жизнедеятельности (историко-социологический анализ)».

кандидат психологічних наук, доцент

Тема кандидатської дисертації: “Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі їх фахової підготовки”.