Науково-дослідна робота студентів

Науково-дослідна робота студентів факультету історії та права здійснюється у контексті наукових інтересів викладачів кафедр. Основними формами залучення студентів до наукових досліджень є участь у роботі наукових гуртків та проблемних груп, написання курсових, дипломних та магістерських робіт, підготовка статей, участь у конференціях та олімпіадах. У науковій роботі щороку задіяні близько 300 студентів факультету.

На факультеті історії та права працює 5 гуртків та 8 проблемних груп.

Найбільш стабільно і плідно вже на протязі не одного року працюють гуртки кафедри історії України (Археологічний – керівник доц. І.А. Козир та Етнологічний – керівник доц. С.В. Проскурова). Влітку студенти обох гуртків виїжджають на археологічну та етнографічну практики. Особливо слід відзначити роботу археологічного гуртка, члени якого вже  протягом 12 останніх років ведуть плідні розкопки унікального середньовічного комплексу на березі р. Синюхи (с. Торговиця Новоархангельського району). Традиційними є виїзди на археологічні розвідки для збору польового матеріалу. На засіданнях названих гуртків студенти вчаться опрацьовувати польовий матеріал, аналізувати його і робити висновки.

Усі проблемні групи (керівники доц. А.А. Житков, проф. С.С. Парсамов, доц. О.М. Марченко, доц. Л.В. Пономаренко, доц. Т.І. Бабак та ін.) працюють переважно на базі старших курсів та магістратури. Члени груп працюють над дипломними та магістерськими дослідженнями, на засіданнях груп обговорюють їх проблематику.

Поширеною стала практика організації на факультеті студентських наукових конференцій. Особливу активність проявляє у цьому напрямку кафедра правознавства, яка щороку організовує 2-3 республіканські та регіональні конференції. Але й інші кафедри щороку організовують конференції, круглі столи тощо. Результатом участі у конференціях, окрім виступів, слугують і публікації.

Крім того студенти факультету приймають участь і в інших престижних наукових форумах. Зокрема, у 2005 році студентка А.  Мехеда була учасницею всеукраїнської конференції “Духовність української молоді у ХХІ ст.”. Її доповідь опублікована в збірнику, виданого до конференції. Магістрантка кафедри історії України Т. Позивай в серпні 2005 року виступила з доповіддю на Міжнародній конференції з проблем середньовічної археології України (м. Комсомольськ), 2007 року вона ж виступила з доповіддю на Конгресі з євроазійських досліджень ( м. Ізмір, Туреччина).

Постійно зростає кількість студентських наукових публікацій. Щороку усі магістранти публікують результати своїх наукових пошуків в “Студентському науковому віснику” КДПУ. Загальна ж кількість студентських публікацій лише за 2007 рік становить близько 50 статей.

На засіданнях кафедр та на Раді факультету питання про стан студентської науки розглядаються один раз на семестр. Визначаються основні напрямки діяльності, проблеми та шляхи їх подолання.

На факультеті є інформаційний куточок СНДР, який включає в себе інформацію про наявні гуртки та періодичність їх засідань, про конференції та олімпіади, наукові здобутки студентів факультету.