Студентський науково-дослідницький гурток «Соціологічна лабораторія» працює з 2006 року і є важливим елементом практичної фахової підготовки студентів, що навчаються за спеціальністю «Історія» (із спеціалізацією «Людина і світ») та «Політологія».

Загальною метою роботи гуртка є розвиток науково-дослідного підходу до розв’язання студентами майбутніх фахових проблем.

Головним завданням роботи гуртка є підготовка до навчальної соціологічної практики у липні.

Гурток працює у другому семестрі два рази на місяць у дні, коли у розкладі занять є семінари з дисциплін «Основи наукових соціально-політичних досліджень» (для спеціальності «Політологія») та «Технологія соціологічного дослідження» (для спеціальності «Історія» (спеціалізація «Людина і світ»).

Зміст роботи гуртка: 

  • формування дослідницьких груп для проходження практики (проведення соціологічного дослідження);
  • обрання тем дослідницьких програм на основі обговорення їхньої актуальності та науково-практичної значущості (студенти вчаться визначати актуальне і не актуальне, значуще і не значуще);
  • вивчення і засвоєння Програми навчальної соціологічної практики;
  • поетапна розробка студентами дослідницьких програм для проходження навчальної соціологічної практики та вирішення проблем, що постають в процесі цієї розробки.

Результати роботи гуртка:

  • Обов’язково для студентів: наявність сформованих дослідницьких груп студентів, кожна з яких має розроблену програму дослідження і виявляє готовність для проходження навчальної соціологічної практики (до 25 червня);
  • За бажанням студентів: підготовка наукових публікацій до збірників студентських наукових праць (на основі звіту по результатам дослідження після проходження  навчальної соціологічної практики терміном до 1 грудня).

Студенти, що виявляють бажання і проявляють необхідні вміння та здібності, залучаються до науково-дослідницьких проектів Центрально-української соціологічної лабораторії. 
За час роботи гуртка протягом 2011 року підготовлено наступні програми досліджень: «Відмінні та схожі риси в ставленні молоді і старшого покоління мешканців м. Кіровограда до вуличних графіті», «Вплив культурної події «Майданc» на ставлення кіровоградців до своєї малої Батьківщини», «Поінформованість та ставлення населення Кіровограду до пенсійної реформи та роботи Пенсійного фонду», «Установки підлітків віком від 15 до 18 років м. Кіровограда по відношенню до сімейних цінностей». Дослідження виконані в процесі проходження навчальної соціологічної практики у липні 2011 року. 23 листопада 2011 року за підсумками виконання програм соціологічних досліджень в ході літньої практики було проведено підсумкову звітну конференцію. (фото) Чотири дослідницькі групи студентів (44  група факультету історії та права) наочно презентували отримані результати та висновки. На основі звітів про результати проведених досліджень підготовлено наступні наукові статті до збірника студентських наукових праць.