завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор юридичних наук, доцент

Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (2006 р.), докторантуру Класичного приватного університету (2015 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: “Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика” (2015 р.). 2012 році – здобув вчене звання доцента.

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат педагогічних наук, доцент, доктор філософії

Закінчила психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педінституту (1970 р.), аспірантуру при Кіровоградському державному педагогічному університеті імені В. Винниченка і захистила дисертацію на тему: “Педагогічні проблеми формування правової культури в історії вищих навчальних закладів України (1917-2002рр.)” (2003 р.), Міжрегіональну Академію управління персоналом зі спеціальності “Правознавство”, спеціалізація “трудове право та підприємницька діяльність” (2007 р.).

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчив Харківський юридичний інститут Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (2000 р.), аспірантуру Одеської національної юридичної Академії (2006 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук на тему: “Фінансово-правові засади страхування в Україні” (2008 р.).   

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет та відділення правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка (2002 р.); юридичний факультет Національного університету внутрішній справ (2004 р.); аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (2008 р.). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: «Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні» (2008 р.).

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна (1986 р.), Юридичний інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ) (2001 р.), аспірантуру Київського державного педагогічного університету імені М. Драгоманова та захистила кандидатську дисертацію на тему: “Становлення та діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775–1918 роки)” (1996 р.). Протягом 1996-2001 років була заступником декана історичного факультету з навчально-методичної роботи.

професор кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор педагогічних наук, професор

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна за спеціальністю: «історія та англійська мова», набула кваліфікацію: «вчитель історії та англійської мови» (1991 р.); Київський юридичний інститут МВС України за спеціальністю «правознавство», набула кваліфікацію «юрист» (2004 р.).

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат юридичних наук

Закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, історичний факультет (2002 р.), Харківський економіко-правовий університет Національного університету внутрішніх справ (2004 р.) Спеціальність «правознавство».

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (2004 р.), аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (2012 р.). У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю “Правознавство”, у 2018 р. – присвоєно вчене звання доцента.

викладач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, спеціаліст з інтелектуальної власності

У 2009 році закінчила магістратуру факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальність «Історія». У 2011 році закінчила Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» м.Київ та отримала диплом спеціаліста з інтелектуальної власності. У 2015 році закінчила магістратуру факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Правознавство».