завідувач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України

Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ (2006 р.), докторантуру Класичного приватного університету (2015 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук на тему: “Діяльність органів публічної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів: адміністративно-правова теорія та практика” (2015 р.). 2017 році – здобув вчене звання професора.

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор юридичних наук, доцент

Закінчив Харківський юридичний інститут Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (2000 р.), аспірантуру Одеської національної юридичної Академії (2006 р.) та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат наук на тему: “Фінансово-правові засади страхування в Україні” (2008 р.), докторантуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук зі спеціальності 12.00.07 на тему «Адміністративно-правове регулювання участі громадськості в підвищенні ефективності функціонування органів виконавчої влади» (25.09.2020 р.).

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет та відділення правознавства Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка (2002 р.); юридичний факультет Національного університету внутрішній справ (2004 р.); аспірантуру Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України (2008 р.). Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: «Конституційне право людини і громадянина на свободу наукової творчості в Україні» (2008 р.).

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С.Пушкіна (1986 р.), Юридичний інститут Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ) (2001 р.), аспірантуру Київського державного педагогічного університету імені М. Драгоманова та захистила кандидатську дисертацію на тему: “Становлення та діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775–1918 роки)” (1996 р.). Протягом 1996-2001 років була заступником декана історичного факультету з навчально-методичної роботи.

професор кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, доктор педагогічних наук, професор

Закінчила: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна, набула кваліфікацію «вчитель історії та англійської мови» (1991 р.); Київський юридичний інститут МВС України, набула кваліфікацію «юрист» (2004 р.).

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат історичних наук, доцент

Закінчила історичний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка (2004 р.), аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (2012 р.). У 2017 р. здобула ступінь магістра за спеціальністю “Правознавство”, у 2018 р. – присвоєно вчене звання доцента.
Тема кандидатської дисертації: «Газетна періодика України як джерело дослідження політичної історії Сербії 1878–1918 рр.», 2012 р.

доцент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат юридичних наук, доцент

У 1994 році закінчила Українську державну юридичну академію (м. Харків) за спеціальністю «Правознавство». Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему: «Правова культура працівників органів внутрішніх справ (загальнотеоретичний аспект)» (2006 р.).

У 2015 році закінчила Класичний приватний університет, здобула ступінь магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – викладач університетів та вищих навчальних закладів.

асистент кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права

В 2016 році здобула кваліфікацію «бакалавр права» у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.
У 2018 році закінчила магістратуру Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Право». Професійна кваліфікація – юрист, викладач права.

Аспірант кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права ЦДПУ ім. В. Винниченка (з 2018 року).

старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права, кандидат юридичних наук,  доцент, спеціаліст з інтелектуальної власності

У 2009 році закінчила магістратуру факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальність «Історія». У 2011 році закінчила Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» м.Київ та отримала диплом спеціаліста з інтелектуальної власності. У 2015 році закінчила магістратуру факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Правознавство». У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень за темою «Становлення інституту громадянства в УНР та ЗУНР (1918 – 1921 рр.): історико-порівняльне дослідження».

лаборант кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права

Закінчила факультет історії та права Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю: «Правознавство», набула кваліфікацію «юрист» (2019).