кандидат історичних наук, доцент завідувач кафедри

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2001 р.), аспірантура Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2007 р.)

Трудова діяльність: викладач Кіровоградського вищого професійного училища № 4 (2001 – 2003 рр.); в університеті працює з 2003 року.

Тема дисертації: “Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ століття” (2007 р.).

Коло наукових інтересів: воєнна історія та військова персоналістика ХVІІІ – ХХ століття, битва за Дніпро 1943 р. Автор близько 80 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: Грамота Кіровоградської обласної державної адміністрації (2011, 2012 рр.), Подяка Міністерства освіти і науки (2014 р.), Лауреат обласної краєзнавчої премії імені В. М. Ястребова (2013 р.).

Публікації: 2002-2016

кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна (1988 р.), аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (2002).

Трудова діяльність: учитель історії Катеринопільської ЗОШ №2 (1988 – 1993 рр.), в університеті працює з 1993 року.

Тема дисертації: “Національно-культурна співпраця українців Галичини і Наддніпрянщини у 1917 – 1920рр.” (2003 р.).

Коло наукових інтересів: суспільно-політичні та національно-культурні проблеми вітчизняної історії. Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: Грамота Кіровоградської обласної ради (2011 р.), Почесна грамотаМіністерства освіти і науки України (2005 р.).

Публікації: 1999-2016

кандидат історичних наук, доцент

відмінник освіти України

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна (1984;р.), аспірантуру Дніпропетровського державного університету (1992;р.).

Трудова діяльність:учитель історії та суспільствознавства, заступник директора з навчальної роботи Високобайрацької середньої школи (1984 – 1992;рр.), в університеті працює з 1992 року.

Тема дисертації: “Політична і господарська діяльність І.;Є.;Клименка (1917 – 1937 рр.)” (1993;р.).

Коло наукових інтересів: проблеми політичної історії України перших десятиліть радянського часу; історико-культурна проблематика; історична персоналістика. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Нагороди: Грамоти Міністерства освіти і науки України (2002р.), Кіровоградської обласної ради (2008 р.), Кіровоградської обласної державної адміністрації (2010 р.), Відмінник освіти України (2005 р.).

Публікації: 1989-2016

кандидат історичних наук, доцент,

 Заслужений працівник освіти України

Освіта: Одеський державний університет імені І.І.Мечникова (1983р.), аспірантура Київського педагогічного інституту імені М.Горького (1991р.).

Трудова діяльність:в університеті працює з 1983 року.

Тема дисертації: “Союз робітничого класу і селянства 1917 – 1920рр. Історіографія” (1991р.).

Коло наукових інтересів: історія та історіографія соціально-економічних процесів в Україні 1917 – 1921 рр. Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.). Відмінник освіти України (2005 р.), Заслужений працівник освіти України (2011 р.).

Публікації: 1992-2016

кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна (1985 р.), аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1994 р.).

Трудова діяльність: учитель історії Кіровоградської ЗОШ №23 (1985 р.), в університеті працює з 1988 року.

Тема дисертації: “Видавнича діяльність державних установ, суспільно-політичних та громадських організацій в 20-х роках ХХ століття” (1994 р.).

Коло наукових інтересів: історія державотворчих процесів в Україні в ХХстолітті, українська видавнича справа в 20-х роках ХХ століття. Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: грамоти університету (2008 р.) та Кіровоградської обласної державної адміністрації (2011 р.).

Публікації: 1992-2016

кандидат історичних наук, доцент,

Заслужений працівник освіти України

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна (1986 р.), аспірантура Інституту археології НАН України.

Трудова діяльність: учитель історії Олександрійської ЗОШ №17 (1986 – 1997 рр.), в університеті працює з 1997 року.

Тема дисертації: “Кераміка сарматських поховань Північного Причорномор’я як історичне джерело” (1990 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми археології, давньої та середньовічної історії України. Автор близько 80 наукових та науково-методичних праць.

Нагороди: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009р.), Відмінник освіти України (1992 р.)., Заслужений працівник освіти України (2012 р.). Лауреат обласної премії у галузі культури “Духовний скарб Кіровоградщини” (2012 р.) та обласної краєзнавчої премії імені В. М. Ястребова (2013 р.).

Публікації: 1987-2016

кандидат історичних наук, доцент

Освіта: Одеський державний університет імені І.І.Мечникова (1983 р.), аспірантура Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

Трудова діяльність: Кіровоградське вище льотне училище цивільної авіації (1983 – 1990 рр.), в університеті працює з 1990 року.

Тема дисертації: “Суспільно-політична діяльність істпартів України (1920 – 1939 рр.)” (1988 р.).

Коло наукових інтересів: історіографія історії України, історія України ХVІІІстоліття, історія національної революції 1917 – 1921 рр. Автор понад30 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: почесна грамота університету та грамота Кіровоградської обласної ради.

Публікації: 1988-2016

 

кандидат історичних наук, доцент,

Заслужений працівник освіти України

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О. С. Пушкіна (1983 р.), аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2001 р.).

Трудова діяльність: учитель історії в СШ № 1 м. Ужгород (1983 – 1992 рр.), в університеті працює з 1992 року.

Тема дисертації: “Чумацтво як українське соціокультурне явище” (2001 р.).

Коло наукових інтересів: етнологія, усна історія та етнопсихологія, проблеми етнокультурної ідентичності українців. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: грамоти університету (2008, 2009р.), Кіровоградської обласної державної адміністрації (2011 р.), Заслужений працівник освіти України (2008 р.).

Публікації: 1999-2016

кандидат історичних наук, старший викладач

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2000 р.), аспірантура Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2007р.).

Трудова діяльність: в університеті працює з 2000 року.

Тема дисертації: “Наукова і громадська діяльність В.Доманицького в контексті суспільно-політичного життя України кінця ХІХ – початку ХХстоліття” (2008 р.).

Коло наукових інтересів: суспільно-політичне життя України кінця ХІХ – початку ХХстоліття. Автор близько 20 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: грамоти університету, грамотауправління освіти Кіровоградської міської ради (2012 р.).

Публікації: 2001-2016

 

кандидат історичних наук, доцент, 

Заслужений працівник освіти України

Освіта: Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка (1983р.), аспірантура Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (2003р.).

Трудова діяльність: в університеті працює з 1983 року.

Тема дисертації: “Опозиційний рух учителів та учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр.”(2003 р.).

Коло наукових інтересів: суспільно-політичні рухи на українських землях другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди: грамоти університету, Відмінник освіти України (2010 р.), Заслужений працівник освіти України (2014 р.).

Публікації: 1985-2016

асистент

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2012), аспірант Інституту археології НАН України.

Трудова діяльність: в університеті працює з 2010 року.

Тема дисертації: “Населення порубіжжя Правобережного лісостепу та степу за скіфської доби”.

Коло наукових інтересів: проблеми давньої та середньовічної археології та історії України. Автор 18 наукових праць.

Нагороди: грамоти університету (2010, 2011 рр.), подяка Кіровоградського міського голови (2011 р.).

Публікації: 2009-2016

 

старший лаборант кафедри історії України

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2015 р.).

Трудова діяльність: в університеті працює з 2015 року.

старший лаборант кафедри історії України

Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2013 р.)

Трудова діяльність: старший лаборант кафедри історії України, працює в університеті з 2012 року.