На факультеті здійснюється підготовка фахівців зі спеціальностей:

 • історія та основи правознавства (денна, заочна та екстернатна форми навчання на державній і комерційній основах);
 • історія, географія та методика краєзнавчо-туристичної роботи (денна, заочна та екстернатна форми навчання на державній і комерційній основах);
 • історія та суспільствознавство (денна, заочна та екстернатна форми навчання на державній та комерційній основах);
 • історія та дисципліна "людина і світ"(денна, заочна та екстернатна форми навчання на державній та комерційній основах);
 • правознавство (денна державна та комерційна, заочна комерційна форми навчання);
 • політологія (денна державна та комерційна, екстернатна форми навчання);
 • історія (післядипломна освіта);
 • історія (денна та заочна магістратура на державній і комерційній основах).

 
На факультеті здійснюється підготовка фахівців за такими рівнями:

Бакалавр

освітньо-кваліфікаційний рівень учителя історії, який оволодів фундаментальними соціально-гуманітарними, психолого-педагогічними і фаховими знаннями, здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, має сформовані навички та вміння для здійснення навчально-виховного процесу з історії в закладах освіти, здатний вирішувати типові професійні завдання, передбачені для посад учителів.

освітньо-кваліфікаційний рівень юриста, який оволодів фундаментальними соціально-гуманітарними, психолого-педагогічними і фаховими знаннями, здобув поглиблену загальнокультурну підготовку, має сформовані навички та вміння для реалізації себе як:

 • юрист в юридичній службі підприємств, органів державної влади та управління, місцевого самоврядування;
 • спеціаліст-юрист в правоохоронних та судових органах, виконавчій службі;
 • нотаріус, адвокат;
 • викладач фахових юридичних дисциплін у вищих та середніх навчальних закладах.

освітньо-кваліфікаційний рівень політолога, який отримав серйозну теоретичну та практичну підготовку, здатний реалізувати себе в наступних сферах:

 • в політичній науці як науковець;
 • в освіті як вчитель та викладач соціально-політичних дисциплін;
 • в органах державної влади та управління, місцевого самоврядування;
 • в сфері політики, бізнесу та преси як експерт, консультант, політолог-аналітик та фахівець зв’язків з громадськістю.

 
Спеціаліст

освітньо-кваліфікаційний рівень учителя історії, який оволодів фундаментальними психолого-педагогічними і фаховими знаннями, пройшов методичну та практичну підготовку й готовий до викладання двох базових або одного-двох небазових шкільних предметів або виконання інших функцій у навчально-виховних закладах, набув досвіду вирішення складних професійних завдань, передбачених для посад учителів. Фахівцям освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст" присвоюється кваліфікація: вчитель середніх закладів освіти. Спеціаліст готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних видах професійно-трудової діяльності.


Магістр педагогічної освіти, викладач історії готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних видах професійно-трудової діяльності у сфері, що вимагає загально-гуманітарної освіченості, знань соціально-економічних, психолого-педагогічних та фахових дисциплін. Магістр володіє основами соціальної політики суспільства та соціально-правового захисту людини, правовими актами, що регулюють захист людини, охорону її прав, специфіку формування відношень в соціумі; основами теорії та методики діагностики особистості та її мікросередовища; змістом, формою й методами соціального виховання людини; основами управління у сфері освіти. Магістр бере участь у розробці методології й технології соціально-педагогічної взаємодії, у проведенні лекційних курсів, семінарських та практичних занять з проблем історії, методики викладання історії; здійснює аналіз та проектування педагогічної роботи; застосовує інструментарій психолого-педагогічної взаємодії; здійснює вибір педагогічних технологій, що є доцільними в організації навчання й виховання у вищому навчальному закладі, проводить науково-дослідну роботу з актуальних проблем історії.