Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 07 серпня 2018 року (протокол № 32) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням вступників на бакалаврат.

 

Бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07 серпня 2018 року № 108-ст "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми навчання за державним замовленням"

Додатки до наказу ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07.08.18 р. № 108-ст за спеціальностями:

Фізико-математичний факультет

Природничо-географічний факультет

Факультет педагогіки та психології

Факультет філології та журналістики

Факультет іноземних мов

Факультет історії та права

Мистецький факультет

Факультет фізичного виховання

Додатки до наказу ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07.08.18 р. № 97-ст за спеціальностями:

Фізико-математичний факультет

Природничо-географічний факультет

Факультет педагогіки та психології

Факультет філології та журналістики

Факультет історії та права

Факультет фізичного виховання

 

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста

Денна форма навчання

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07 серпня 2018 року № 108/1-ст "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми навчання за державним замовленням"

Додатки до наказу ЦДПУ ім. В. Винниченка від 07.08.18 р. № 108/1-ст за спеціальностями:

Фізико-математичний факультет

Природничо-географічний факультет

Факультет педагогіки та психології

Мистецький факультет