Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 08 серпня 2018 року (протокол № 33) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю.

Бакалавр на основі молодшого спеціаліста

Денна форма навчання

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 109-ст "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 109/1-ст "Про зарахування на навчання студентами 2 курсу денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 109/4-ст "Про зарахування на навчання студентами 3 курсу денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Заочна форма навчання

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 98-ст "Про зарахування на навчання студентами 1 курсу заочної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 98/1-ст "Про зарахування на навчання студентами 2 курсу заочної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 98/4-ст "Про зарахування на навчання студентами 3 курсу заочної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

 

Бакалавр за іншою спеціальністю

Денна форма навчання

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 109/2-ст "Про зарахування на навчання студентами 2 курсу денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 109/3-ст "Про зарахування на навчання студентами 3 курсу денної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Заочна форма навчання

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 98/2-ст "Про зарахування на навчання студентами 2 курсу заочної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"

Наказ ЦДПУ ім. В. Винниченка від 08 серпня 2018 року № 98/3-ст "Про зарахування на навчання студентами 3 курсу заочної форми навчання за спеціальностями за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб"