Вступникам, рекомендовним до зарахування на магістратуру, які виконали вимоги для зарахування до 15 серпня 2018 року - подали до Приймальної комісії оригінали документів:

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 16 серпня 2018 року (протокол № 38) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня магістра.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 15 серпня 2018 року (протокол № 37) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю.

Вступникам на магістратуру: 13 серпня 2018 року Приймальною комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка прийнято рішення про рекомендацію до зарахування за результатами конкурсного відбору осіб, які вступають на 1 курс денної та заочної форми навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 053 «Психологія», 081 «Право», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії»

Рейтинги, списки рекомендованих та терміни зарахування:

До уваги вступників на магістратуру!

Особи, які беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Правилами прийому до Приймальної комісії.

Особам, які не зараховані наказом на навчання за державним замовленням (Бюджет) та які рекомендовані до участі в конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Контракт), для зарахування до університету необхідно подати до Приймальної комісії оригінали документів та укласти договір про оплату.

Рейтинги, списки рекомендованих та терміни зарахування на магістратуру:

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 08 серпня 2018 року (протокол № 33) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та бакалавра за іншою спеціальністю.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІІ Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році та на підставі рішення Приймальної комісії від 07 серпня 2018 року (протокол № 32) ректором ЦДПУ ім. В. Винниченка видано накази про зарахування на навчання за державним замовленням вступників на бакалаврат.

У рамках вступної кампанії 2018 року Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка надає роз'яснення вступникам на бакалаврат про порядок переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти.

Зарахування на навчання осіб, які виконали вимоги для зарахування на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше 15 серпня

Строки переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти - з 15 до 17 серпня

На підставі рішення приймальної комісії від 2 серпня 2018 року (протокол №  28) інформуємо вступників про рекомендацію до зарахування на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, які вступають на 1, 2, 3 курси денної та заочної форми навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  або бакалавра за іншою спеціальністю, які здобули раніше такий саме або вищий ступінь вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план на конкурсні пропозиції 2018 року.

У рамках вступної кампанії 2018 року Приймальна комісія інформує вступників Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка про рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та бакалавра на основі молодшого спеціаліста за конкурсними пропозиціями 2018 року.

Особи, які рекомендовані до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення до 18 години 6 серпня: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та/або інших документів, передбачених Правилами прийому до Приймальної комісії.

Подані оригінали документів зберігаються в ЦДПУ ім.В.Винниченка протягом усього періоду навчання.

У рамках вступної кампанії 2018 року Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка надає роз’яснення щодо  особливостей складання Єдиного вступного іспиту з іноземної мови на магістратуру.

Абітурієнт, який бере участь у конкурсі на навчання для здобуття ступеня магістра в ЦДПУ ім. В. Винниченка, складає єдиний вступний іспит з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька або іспанська мова) незалежно від того, скільки та які спеціальності (освітні програми) ним обрано.

Це правило не поширюється на спеціальності, для яких іноземна мова є фахом, а також спеціальності 053 «Психологія», 081 «Право» та 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії», при вступі на які передбачено складання ЗНО з іноземної мови.

Якщо абітурієнт подав кілька заяв на різні спеціальності, то єдиний іспит з іноземної мови він складає за графіком тієї спеціальності, де цей іспит проводиться раніше.

Не допускається перескладання або повторне складання іспиту з іноземної мови.

 Графік проведення Єдиного вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької) для участі в конкурсному відборі на магістратуру відповідно до конкурсних пропозицій 2018 року