Нагадуємо вступникам пільгових категорій, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, що проводить ЦДПУ ім. В. Винниченка, для участі в конкурсному відборі на навчання на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра про

закінчення 20 липня (18:00 годині) 2018 терміну прийому заяв та документів.

У рамках вступної кампанії 2018 року Приймальна комісія Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка надає роз’яснення щодо застосування окремих положень Порядку організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році (далі – Порядку) в частині оприлюднення результатів вступних випробувань:

Враховуючи, що відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти Україти в 2018 році та Правил прийому на навчання до Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в 2018 році

основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови проводиться 11 липня 2018 року,

а основна сесія єдиного фахового вступного випробування проводиться 13 липня 2018 року,

Приймальна комісія нагадує вступникам на другий (магістерський) рівень вищої освіти про необхідність роздрукувати запрошення-перепустки на заначені вступні випробування з своїх електронних кабінетів на веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти

У Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка ліцензовано нову спеціальність 014.15 «Середня освіта (Природничі науки)» на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти з можливістю здобути професійну кваліфікацію вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології.

Підготовку фахівців здійснюватимуть три кафедри ЦДПУ ім. В. Винниченка:

У червні 2018 року на засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України було затверджено рішення про відкриття у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка нової спеціальності 262 Правоохоронна діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Вступники можуть подавати заяви на денну і заочну форми навчання.   

Інформацію надано факультетом історії, бізнес-освіти та права

У 2018 році вступники з повною загальною середньою освітою, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за денною та заочною формами навчання з 12 до 26 липня включно подають заяви на участь у конкурсному відборі до закладу вищої освіти для її розгляду приймальною комісією виключно в електронній формі.

Електронна заява – запис, що вноситься вступником в особистому електронному кабінеті до Єдиної державної електронної бази з питань освіти шляхом заповнення ним у режимі он-лайн електронної форми та містить відомості про обрані ним заклади вищої освіти, конкурсну пропозицію та встановлену ним пріоритетність заяви.

Для подання електронної заяви вступник повинен зарєструвати "Електронний кабінет", скориставшись освітнім он-лайн сервісом "Освіта всім" на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua, який розпочне роботу з 2 липня 2018 року.

Інфографіка

У 2018 році розширено список спеціальностей магістратури, під час вступу на які потрібно складати вступні випробування, що проводитимуться з використанням організаціно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.

Реєстрація на ЗНО розпочнеться 14 травня і триватиме до 18:00 год. 5 червня.

Зареєструватись на ЗНО вступники зможуть в приймальній комісії одного з обраних ними закладів вищої освіти з метою участі у конкурсному відборі для здобуття ступеня вищої освіти магістра в 2018 році.

ЗНО на магістратуру потрібно буде складати двом категоріям вступників.

23-го лютого 2018 року проведено перші творчі заліки на факультетах філології та журналістики та фізичного виховання. Програми творчих заліків передбачають виконання завдань з фізичної культури, журналістики, образотворчого мистецтва та музичного мистецтва відповідно до спеціальностей, на які це встановлено Правилами прийому на навчання до ЦДПУ ім. В. Винниченка в 2018 році.

Інформацію надано медіа групою "Університетський меридіан"

У студентів 4 курсу розпочався останній семестр навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, а на недалекому обрії – омріяний диплом про присудження освітнього ступеня бакалавра за успішне виконання відповідної освітньо-професійної програми.

Бакалаврський ступінь вищої освіти відкриє цьогорічним випускникам нові можливості для реалізації здобутих ними професійних та академічних прав. Професійні права дозволять працевлаштуватись за фахом та провадити професійну діяльність, академічні – продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти як за спорідненою, так і неспорідненою спеціальністю за умови успішного проходження конкурсного відбору за результатами вступних випробувань та інших показників, визначених Умовами прийому та Правилами прийому до закладів вищої освіти.

Приймальна комісія ЦДПУ ім. В. Винниченка інформує осіб з порушенням зору, які використовують у процесі навчання шрифт Брайля і планують вступати до закладів вищої освіти, що у 2018 році Міністерство освіти і науки України організовує апробацію технології проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) з української мови і літератури, математики, історії України (відповідно до пункту 4 спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за № 1707/29837). Після реєстрації для участі в апробаційному тестуванні така особа разом з Сертифікатом ЗНО отримує довідку, видану регіональним центром оцінювання якості освіти, що підтверджує її реєстрацію для участі в 2018 році в апробаційному тестуванні.