завідувачка кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Основи журналістики», «Професійні стандарти журналістської діяльності», «Теорія і методика журналістської творчості», «Медіакритика».

E-mail: natali.fenko@gmail.com 

Наукові інтереси: медіакритика як нова галузь журналістики, система захисту мозку і душі сучасної людини від агресії медійного бізнесу

кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Масова комунікація та інформація», «Видавнича справа та редагування», «Види редагування», «Книжкові видання».

Наукові інтереси: науковий дискурс, редагування різних видів тексту, художньо-технічне оформлення книги.

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Новітні медіа», «Газетно-журнальне виробництво», «Електронні видання», «Сучасна публіцистика», «Журналістика даних».

E-mail: iratkachenko7@gmail.com

Наукові інтереси: публіцистичний дискурс, медіабрендинг, медіаосвіта, сучасні соціальні комунікації, розробка медійних проектів, проектний менеджмент у журналістиці, громадські медіа.

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Агенційна журналістика» , «Реклама і зв᾿язки з громадськістю», «Основи наукових досліджень», «Інтернет-журналістика», «Медіаменеджмент».

E-mail: rom.ann@i.ua

Наукові інтереси: Дискурсивні дослідження (зокрема, дослідження медіадискурсу, художнього, публіцистичного, рекламного дискурсу); Лінгвістична синергетика; Лінгвістика тексту.

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Читає дисципліни: «Мистецтво публічного виступу», «Теорія твору і тексту»,  «Практична стилістика», «Мистецтво сучасної арт-критики».

Наукові інтереси: Медіаосвітні технології. Використання теоретичних і практичних досягнень медіаосвітньої науки для аналізу аудіовізуальних медіатекстів.

старший викладач кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Історія української журналістики», «Історія зарубіжної журналістики», «Теорія журналістики», «Кросмедійна журналістика».

Наукові інтереси: Історія журналістики, дискурсивний аналіз.

E-mail: snipson@meta.ua

старший лаборант кафедри журналістики Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

E-mail: aneta53@bigmir.net