завідувач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Основи журналістики», «Аналіз публікацій провідних журналістів», «Професійні стандарти журналістської діяльності», «Літературне редагування», «Газетно-журнальні видання».

E-mail: natali.fenko@gmail.com 

Наукові інтереси: медіакритика як нова галузь журналістики, система захисту мозку і душі сучасної людини від агресії медійного бізнесу

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Масова комунікація та інформація», «Редакторсько-видавничий фах», «Види редагування», «Історія соціальних комунікацій».

Наукові інтереси: науковий дискурс, редагування різних видів тексту, художньо-технічне оформлення книги.

кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Редакторсько-видавничий фах», «Публіцистика», «Інтернет-видання».

E-mail: iratkachenko7@gmail.com

Наукові інтереси: Системний аналіз якості видань, Національний публіцистичний дискурс, Літературознавчі дискурсивні практики у фаховій підготовці редакторів та видавців, Редакторсько-видавнича підготовка наукових видань та ізопродукції.

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни: «Режисура і архітектоніка друкованого видання»; «Реклама і зв’язки з громадськістю»; «Культура видання і видавничі стандарти»; «Агенційна журналістика», «Маркетинг і промоція видань».

E-mail: rom.ann@i.ua

Наукові інтереси: Дискурсивні дослідження (зокрема, дослідження медіадискурсу, художнього, публіцистичного, рекламного дискурсу); Лінгвістична синергетика; Лінгвістика тексту.

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Читає дисципліни: «Теорія твору», «Практична стилістика», «Аналіз сучасних освітніх видань», «Онлайн-журналістика», «Історія науки і техніки».

Наукові інтереси: Медіаосвітні технології. Використання теоретичних і практичних досягнень медіаосвітньої науки для аналізу аудіовізуальних медіатекстів.

старший викладач кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Читає дисципліни:  «Основи видавничої справи та редагування», «Історія світової видавничої справи», «Історія української журналістики», «Історія регіональних видань».

Наукові інтереси: Історія журналістики, дискурсивний аналіз.

E-mail: snipson@meta.ua

старший лаборант кафедри журналістики, видавничої справи та редагування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

E-mail: aneta53@bigmir.net