Освітньо-професійні програми. Магістр.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)). Магістр 2022 р.

Освітньо-професійна програма Німецька мова і література. Спеціальність 014 Середня освіта (014.022 Німецька мова і література).Додаткова спеціальність 014 Середня освіта (014.021 Англійська мова і література). Магістр, 2020 р.

Освітньо-професійна програма Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) Освітня програма Середня освіта (Мова і література (англійська)) Магістр. 2020 р.

Освітньо професійна програма Спеціальність 014 Середня освіта. Мова і література (англійська) Освітня програма Середня освіта. Мова і література (англійська). Магістр. 2020 р. перехресний вступ

Освітньо-професійна програма Спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)) Магістр. 2019 р.

Освітньо-професійна програма Спеціальність 014.02 Середня освіта. Мова і література (англійська) Освітньо-професійна програма Середня освіта. Мова і література (англійська) Магістр. 2019 р. перехресний вступ

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)). Магістр. 2018 р.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська). Магістр. 2018 р. перехресний вступ

 

Освітньо-професійні програми. Бакалавр.

Освітньо-професійна програма Німецька мова і література. Спеціальність 014 Середня освіта (014.022 Німецька мова і література).Додаткова спеціальність 014 Середня освіта (014.021 Англійська мова і література). Бакалавр, 2020 р.

Освітньо-професійна програма Англійська мова і література Спеціальність 014 Середня освіта (014.021 Англійська мова і література) Додаткова спеціальність 014 Середня освіта (014.022 Німецька мова і література). Бакалавр. 2020р.

Освітньо-професійна програма спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) Освітньо-професійно програма Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)). Бакалавр 2019 р.

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Мова і література (англійська та німецька)) Бакалавр. 2018 р.