Кафедра журналістики як випускова працює з 2007 року і готує фахівців зі спеціальності 061 Журналістика.

Журналістика постає  однією із найцікавіших спеціальностей на сучасному ринку праці завдяки творчому підходу у розв’язанні професійних питань. Ідеться про підготовку фахівця, який буде здатний не лише писати, редагувати, видавати й рекламувати будь-який медійний продукт, а й керувати редакційним підрозділом. Перспективність фаху журналіста обумовлюються появою видань нової формації – електронних медіа та онлайн-видань.

Про попит ринку праці на фахівців зазначеної кваліфікації свідчить той факт, що багато студентів, які навчаються за спеціальністю «Журналістика», вже сьогодні мають місце роботи, успішно суміщаючи навчання на старших курсах з діяльністю в різних галузях медіа, зокрема в пресі, на радіо та телебаченні, в інформаційних агентствах, прес-центрах тощо.
Випускники працюють на посадах журналіста в друкованих та електронних засобах масової інформації; радіо- і телеведучого програм; редактора, коректора, маркетолога у редакціях і видавництвах.

Викладання фахових курсів забезпечують доктор філологічних наук, професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Клочек Г. Д., кандидати наук із соціальних комунікацій, доцент Гуманенко О.О. та старший викладач Базака Р.В., кандидати філологічних наук, доценти Фенько Н. М. і Ткаченко І.А., кандидати філологічних наук, старші викладачі Пикалюк Р.В., Шульга Д.О., провідні працівники місцевих медіа.

При кафедрі успішно функціонують студентська редакція газети "Університетський меридіан" і студентська радіостудія.