Кафедра журналістики. видавничої справи та редагування як випускова працює з 2007 року і готує фахівців зі спеціальностей 061 Журналістика та 6.030303 «Видавнича справа та редагування».

Журналістика, видавнича справа та редагування постають  одними із найцікавіших спеціальностей на сучасному ринку праці завдяки творчому підходу у розв’язанні професійних питань. Ідеться про підготовку фахівця, який буде здатний не лише писати, редагувати, видавати й рекламувати будь-який медійний або видавничий продукт, а й керувати редакційним чи видавничим підрозділом. Перспективність фаху журналіста і редактора-видавця обумовлюються появою видань нової формації – електронних медіа та книг.

Про попит ринку праці на фахівців зазначеної кваліфікації свідчить той факт, що багато студентів, які навчаються за спеціальностями «Журналістика» та «Видавнича справа та редагування», уже сьогодні мають місце роботи, успішно суміщаючи навчання на старших курсах з економічною діяльністю в галузях медіа, книговидання, випуску газет, журналів, а також на телебаченні, в інформаційних та рекламних агентствах, прес-центрах.

Випускники працюють на посадах журналіста в друкованих та електронних засобах масової інформації; радіо- і телеведучого програм; редактора, коректора, маркетолога у редакціях і видавництвах.

Викладання фахових курсів забезпечують доктор філологічних наук, професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Клочек Г. Д., кандидати наук із соціальних комунікацій, доцент Гуманенко О.О. та старший викладач Базака Р.В., кандидати філологічних наук, доценти Фенько Н. М. і Ткаченко І.А., кандидати філологічних наук, старші викладачі Пикалюк Р.В., Шульга Д.О., провідні працівники місцевих медіа.

При кафедрі успішно функціонують студентський Редакторський центр, студентська радіостудія, Медіа-клуб, медіа-кемп «Чистий простір».