7 грудня 2018 року Голові Ради молодих вчених ЦДПУ Трифоновій Олені Михайлівні у приміщенні Верховної Ради України в урочистій обстановці вручили Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік.

Премія започаткована у 2008 році з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві.

На здобуття Премії Верховної Ради для найталановитіших молодих учених в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2017 рік від Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка було висунуто роботу О.М.Трифонової на тему «ОСОБЛИВОСТІ НЕСТАНДАРТНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ І.Є. ТАММА – ЛАУРЕАТА НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ З ФІЗИКИ – З ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ПАТРІОТИЗМУ», яка і увійшла у двадцятку переможців.

Інформацію надано радою молодих науковців