До уваги осіб, які бажають отримати вищу освіту в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка!

У рамках вступної кампанії-2019 приймальна комісія університету інформує окремі категорії вступників про додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на вакантні ліцензійні місця набору 2019 року.

Додатковий етап прийому заяв і документів розпочинається вже 02 вересня і триватиме до 13 вересня включно!

Додаткові строки прийому заяв та документів у паперовій формі, конкурсний відбір та зарахування на вакантні ліцензійні місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб передбачено Правилами прийому-2019 для окремих категорій вступників для здобуття таких ступенів вищої освіти:

  • Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (заочна форма) - Додаток 1.3.1; Додаток 1.3.2; Додаток 1.3.3 Правил прийому
  • Бакалавра за іншою спеціальністю для осіб, які здобули ступінь бакалавра або вищий ступінь (рівень), або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план (денна та заочна форми) - Додаток 4.1.1Додаток 4.1.2Додаток 4.1.3 Правил прийому
  • Магістр за спеціальностями 053 «Психологія», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 122 «Комп’ютерні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії» для вступників, які мають оцінки зі складання єдиного вступного іспиту (ЗНО) та/або єдиного фахового вступного випробування (ЗНО), отримані відповідно до встановленого порядку (денна та заочна форми)
  • Магістр на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) на окремі магістерські програми (денна та заочна форми) - Додаток 2.3 Правил прийому

Додаткові строки прийому заяв та документі та етапи вступної кампанії-2019

Строки

Етапи

02 вересня

Початок прийому заяв та документів у паперовій формі
13 вересня Закінчення прийому заяв та документів у паперовій формі
з 16 до 19 вересня Проведення вступних випробувань та/або додаткових вступних випробувань в ЦДПУ ім. В. Винниченка для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) та конкурсного відбору
22 вересня Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб
24 вересня Виконання вступниками, рекомендованими до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, вимог до зарахування
25 вересня Зарахування осіб, рекомендованих до зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

Перелік документів для вступу

№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора подається вступником особисто до приймальної комісії ЦДПУ ім. В. Винниченка. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми здобуття освіти, а також зазначають пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих вступником заяв

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство та копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

3.

Військово-обліковий документ для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

4.

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього та їхні копії

Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), подають дипломи (і додатки до них) про базову і повну вищу освіту та їхні копії

Особи, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра, або вищий ступінь та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план - копію залікової книжки або витяг із залікової книжки, завірену уповноваженою особою за місцем навчання студента та скріплена гербовою печаткою закладу вищої освіти, в якому вступник навчається, а також офіційну довідку із зазначеним місцем, спеціальністю (освітньою програмою), курсом та формою навчання студента

5.

Копію реєстраційного номеру (ідентифікаційного коду) облікової картки платника податків

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7. Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною (відбірковою) комісією ЦДПУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

 

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобуту повну загальну середню освіту може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про її здобуття, у тому числі без подання додатка документа

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог для зарахування)

Розклад вступних випробувань та консультацій (з 16 до 19 вересня 2019 року)

БАКАЛАВРАТ

для ІІ етапу прийому заяв і документів (з 02 вересня до 13 вересня) - на основі ОКР молодшого спеціаліста (заочна форма здобуття освіти), на основі бакалавра за іншою спеціальністю (денна та заочна форми здобуття освіти)

Фахові вступні випробування (бакалавр, 1 курс, скорочені терміни навчання)

Фахові вступні випробування (бакалавр, 2 курс, добір на вакантні місця 2018 року)

Фахові вступні випробування (бакалавр, 3 курс, добір на вакантні місця 2017 року)

МАГІСТРАТУРА

для ІІ етапу прийому заяв і докуменів (з 02 вересня до 13 вересня) - заочна форма здобуття освіти на основі здобутого раніше ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), денна - для окремих спеціальностей

Додаткові вступні випробування

Основні фахові вступні випробування

За довідками звертатись до приймальної комісі!

Понеділок – П’ятниця

з 8.00 год. до 17.00 год.

Обідня перерва

з 13.00 год. до 14.00 год.

Адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Шевченка, 1 (ауд. 103, корпус № 5)

Телефони приймальної комісії:

+380 (522) 22 86 50;

+380 (50) 96 046 56;

+380 (96) 62 379 13