Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах [Електронний ресурс] : методичні рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 117 с. – Назва з екрана. – URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/16051/19/APA_style.PDF

Ніжинська, Т. Міжнародний стиль цитування APA Style. Київ, 2018. URL: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/22821/1/APA_Style.pdf

 

У процесі пошуку наукових журналів на платформі Web of Science виникають питання: які українські наукові журнали входять до Wos та як їх знайти. Тому працівники бібліотеки підготували підбірку українських журналів, які індексуються у Web of Science Core Collection. 

Шановна академічна спільнота, повідомляємо, що згідно наказу № 1286 Міністерства освіти і науки України «Про надання доступу вищим навчальним закладам і науковим установам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки України, до електронних наукових баз даних» відкрито доступ до наукометричної реферативної бази даних Web of Science

Інформацію надано бібліотекою ЦДПУ