pozdr bibloi

 

Природничі науки

Історія

Педагогіка, психологія

Мовознавство

Літературознавство, іноземна філологія, художня література

 

Прагнення до свободи – визначальна цінність українців, що дає їм наснагу і силу. Найвищий прояв свободи – здобуття незалежності для творення власного майбутнього.

В рамках святкування Незалежності України бібліотека пропонує до уваги відвідувачів рубрику виставки «Україна: люди свободи».

 

Кожен народ має свої священні символи, які уособлюють його самобутність, національну єдність. Вони покликані підносити дух нації у боротьбі за свободу, національну самоідентифікацію та самоутвердження, за власну самостійну державу. Упродовж століть вони стали невід'ємним символом державності.

 

24 серпня 1991 року Верховна Рада України проголосила утворення самостійної незалежної держави. Цим історичним актом було продовжено багатовікову традицію українського державотворення.

Адже розбудова правової, демократичної, соціальної держави, формування національної правової системи, зорієнтованої на всебічне забезпечення та захист прав особистості потребує осягнення і використання духовних надбань людства, невід’ємною складовою яких є багатовіковий досвід осмислення права та держави, політики і законності.