Колектив кафедри працює над загальнокафедральною темою у наступному формулюванні: “Засоби фізичного виховання у навчальній та професійній діяльності студентської молоді неспеціальних факультетів”. Згідно вимог часу, даний вид роботи вдосконалюється і оновлюється. Так, викладачами кафедри розроблені та впроваджені матеріали навчально-методичного забезпечення спеціалізацій кафедри відповідно вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, йде процес пошуку покращення якості викладання лекційних курсів тощо.

Молоді викладачі кафедри працюють над науковими дослідженнями:

Арапов О.В. – Народно-педагогічні уявлення про збереження здоров'я в дітей у період Київської Русі (10-12 століття).

Сукачов О.В. – Вплив занять з баскетболу на фізичну підготовленість дітей 4-6 років.

Мішин С.В. – Професійне самовдосконалення майбутніх магістрів фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Бур'яноватий О.М. – Первинний відбір на етапі початкової підготовки у відділеннях з військово-спортивного багатоборства.

Ковальова Ю.А. – Формування вольових якостей засобами фізичного виховання у спортсменів-інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату.

Викладачами кафедри, для забезпечення якості навчального процесу з фізичного виховання підготовлені енциклопедії, підручники, навчально-методичні посібники, навчально-методичні матеріали:

ПІБ авторів та назва

Назва видання

Вид видання, місце та рік видання, об’єм.

1

Балан М.М., Григорьєв А.Й, Рацул А.Б.“Мала енциклопедія фізичної реабілітації”

КДПУ РВВ

Навчально-методичний посібник, Кіровоград, КДПУ РВВ, 2007, 33/11 друк. арк.

2

Лещенко Г.А., Плачинда Т.С. “Фізкультурно-оздоровча робота з студентами спеціального навчального відділення у вищій школі”

Київ “Автореферат”

Навчально-методичний посібник, Київ “Автореферат”, 2007, 7,1/3,55 друк. арк.

3

Л.В. Сиділо, Л.В. Рабченок, Н.О. Дарзинська,  Г.А. Лещенко “Фізична культура в дошкільному навчальному закладі”

КП “Центрально-Українське видавництво”

Навчально-методичний посібник, Кіровоград, КП “Центрально- Українське видавництво”, 2007, 19,88/ 14,91 друк. арк.

4

Ковальова Ю.А., викладач, Ковальов А.О., доцент, заслужений тренер України

“Легка атлетика правила змагань 2008-2009 н.р.”

Навчальний посібник, Кіровоград, 2008, 8/4 друк. арк.

5

Сиділо Л.В., старший викладач

Методичні рекомендації з суддівства двома суддями гри в баскетбол

Методичний посібник, Кіровоград, 2008; 2,5 друк. арк

6

К.К. Мартишевський, А.Л. Турчак, В.К. Бєлосвєтова, М.І. Аношкін, В.Ф. Шептицький, В.І. Грицюк, В.Я. Новицький (старший викладач)

Організація і суддівство змагань (баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, футзал)

Методичний посібник, Кіровоград, 2008; 19,24/ 2,7 др. арк.

7

А.Й. Григор'єв, професор, М.М. Балан, доцент, А.Б. Рацул, професор

Енциклопедія фізичної реабілітація

Навчальний посібник, Кіровоград, 2008, 82,77 / 27,59 др. арк.

8

Григор’єв А.Й., професор, Балан М.М., кандидат біологічних наук, доцент

Енциклопедія фізичної реабілітації: науково-методичне видання, ІІ том Анатомо-фізіологічні та біологічні основи фізичної реабілітації

Навчально-методичне видання, Кіровоград, 2008, ТОВ «Імекс - ЛТД» 106,95 / 53,48 др. арк.

9

Собко Н.Г., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Собко С.Г., кандидат педагогічних наук

Навчально-методичні матеріали розрахунково-графічних робіт із спортивної метрології

Навчально-методичні матеріали, Кіровоград, 2009, 3,02 / 1,51 друк.арк.

10

Собко Н.Г., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, Собко С.Г., кандидат педагогічних наук, доцент

Навчально-методичні матеріали управління підготовкою юних спортсменів

Навчально-методичні матеріали, Кіровоград, 2010, 2,5 / 1,25 друк.арк.

11

Собко Н.Г., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Навчально-методичні матеріали спортивної метрології

Навчально-методичні матеріали, Кіровоград, 2010, 3,72 друк.арк.