Науково-дослідна робота студентів

На кафедрі теорії і методики фізичного виховання працює 9 наукових гуртків, їхня проблематика відповідає вимогам і змісту професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, тренерів з окремих видів спорту.

f4

Студенти досліджують актуальні проблеми фізичного виховання в закладах загальної середньої освіти, організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи зі школярами різних вікових груп, медико-біологічні аспекти фізичного виховання, інноваційні технології фізичного виховання, проблеми розвитку адаптивного спорту, історію розвитку окремих видів спорту тощо.

f5

 

  1. «Грація» (9 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Шевченко О.В.

  2. «Фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні» (10 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Черній В.П.

  3. «Аллегро» (10 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Мельнік А.О.

  4. «Фізіологічні аспекти фізичного виховання» (10 студентів), науковий керівник кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Нєворова О.В.

  5. «Програмоване навчання гімнастичним вправам» (10 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Стасенко О.А.

  6. «Хімія життя» (8 студентів), науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Маркова О.В.

  7. «Психологія особистості» (9 студентів), науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент Сундукова І.В.

  8. «Азимут» (11 студентів), науковий керівник Заслужений тренер України, старший викладач Щербатюк Н.І.

 

Наукова проблематика кафедри

Проблема професійної підготовки учителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти, висуває високі вимоги до їх професійної компетентності, активної самореалізації та саморозвитку. Тема, над якою працюють науково-педагогічні працівники кафедри теорії і методики фізичного виховання: «Організаційно-методичне забезпечення підготовки фахівців галузі «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» (номер державної реєстрації: 0116U005282).

f1

Щорічно науково-педагогічні працівники кафедри спільно з Кіровоградським обласним відділенням (філія) Комітету ФВС Міністерства освіти і науки України та науково-методичної лабораторією фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» здійснюють проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України» та Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» (м. Кропивницький).

f2

Основні питання, що обговорюються під час конференцій:

1. Теоретико-методичні, історичні, філософські, соціально-економічні аспекти підготовки фахівців з фізичного виховання, фізичної реабілітації та олімпійського і професійного спорту в навчальних закладах різного рівня і типу.

2. Теоретичне обґрунтування оздоровчих стратегій і сучасних інноваційних технологій в професійній підготовці фахівців у сфері фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

3. Валеологічні основи здорового способу життя дітей та молоді в закладах освіти.

f3

4. Сучасні вимоги щодо професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту.

5. Тенденції розвитку шкільної фізичної культури та спорту в сучасних умовах.

6. Інноваційні підходи до викладання фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.

7. Сучасні тенденції інклюзивної освіти у фізичному вихованні.

8. Військово-патріотичне виховання сучасної молоді засобами фізичного виховання.

 

Зв’язки кафедри з закладами вищої освіти

Кафедра теорії і методики фізичного виховання співпрацює з науковими школами вищів: Вищою школою управління та адміністрації в Ополє (Польща), Вищою гуманітарно-економічною школою Польщі (м. Влоцлавек), Державним педагогічним університет фізичного виховання і спорту (Республіка Молдова), Національним університетом фізичного виховання і спорту України, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Запорізьким національним університетом, Національним університетом «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Глухівським національним педагогічним університетом імені О. Довженка, Державним вищим навчальним закладом «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці ІІ, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Херсонським державним університетом, Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Льотною академією Національного авіаційного університету, Криворізьким державним педагогічним університетом, Донецьким національним медичним університетом, Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» тощо.