кандидат педагогічних наук, професор

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна, з відзнакою.

Відмінник народної освіти України. З 1992 по 1994 рік – заступник декана факультету фізичного виховання, а з 1994 по 2003 рік – декан вказаного факультету. З 2000 року – член Олімпійської академії України.

Учень провідного фахівця кафедри біомеханіки КДІФК доцента А.О. Тесленка.

Тема кандидатської дисертації: «Нормування тренувальних навантажень на основі врахування індивідуальних можливостей юних велосипедистів 13–16 років» (1990 р. спеціалізована вчена рада Київського державного інституту фізичної культури).

Коло наукових інтересів: теорія і практика спортивного відбору та спортивної орієнтації.

Найважливіші наукові праці:

Навчальні посібники: «Теорія і методика волейболу» (з грифом МОН), «Спортивно-педагогічне вдосконалення», «Основи знань з фізичної культури у загальноосвітній школі», «Наукові дослідження в теорії фізичного виховання і спорту».

Статті: Опубліковано понад 60 друкованих робіт, серед яких статті у фахових виданнях.

Наукове керівництво: Підготував 4 кандидатів наук з фізичного виховання та спорту і 3 магістрів.