кандидат педагогічних наук, професор
Почесний професор КДПУ імені Володимира Винниченка. Нагороджений Орденом «Знак Пошани». Відмінник народної освіти. Ветеран праці.

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічого інституту ім. О. С. Пушкіна у 1962 році.
Тема кандидатської дисертації: «Организация и методика занятий по физическому воспитанию с учащимися, имеющими заболевания сердечно-сосудистой системы»
Коло наукових інтересів: наукове і методичне забезпечення фундаментальних і професійно-прикладних дисциплін з фізичного виховання, валеології та реабілітації.

декан факультету, кандидат педагогічних наук, професор

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна у 1983 році.

Тема кандидатської дисертації: «Попередження шкідливих звичок у старших підлітків засобами фізичної культури» у 1994 році в Інституті педагогіки АПН України.

Коло наукових інтересів: фізичне виховання учнівської та студентської молоді.

 

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту України з гімнастики художньої

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна.

Тема кандидатської дисертації: «Фізичний розвиток учнів допоміжної школи засобами художньої гімнастики» (2001 р.)

Коло наукових інтересів: фізичне виховання учнівської молоді; професійна підготовка студентів факультетів фізичного виховання ВНЗ.

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна та природничий факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров’ям» (2011 р.).

Коло наукових інтересів: впровадження новітніх оздоровчих технологій в процесі занять фізичною культурою учнівської й студентської молоді.

кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України з гімнастики художньої

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання та факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту.

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Має три вищі освіти: факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка; факультет фізичної реабілітації Київського національного університету фізичного виховання і спорту України.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями нервових процесів»

Коло наукових інтересів: психофізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку, диференційований підхід до навчання дітей, підготовка вчителя до використання здоров’язберігальних технологій у початковій школі.

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями основної школи» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: удосконалення процесу фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах; підвищення рівня фізичної підготовленості студентів на заняттях гімнастики спортивної; шляхи та перспективи розвитку гімнастики спортивної на сучасному етапі.

 

кандидат педагогічних наук, доцент

Має дві вищі освіти: закінчила факультет педагогіки та факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування у молодших школярів здорового способу життя (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2014 р.).

Коло наукових інтересів: формування у студентів здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді засобами фізичного виховання.

кандидат педагогічних наук, доцент

Має дві вищі освіти: закінчила природничо-географічний факультет та факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування екологічної компетентності майбутнього викладача біології в процесі вивчення природничих дисциплін» (2014 р).

Коло наукових інтересів: підготовка викладача фізичного виховання, екологічне виховання студентів.

старший викладач, майстер спорту України міжнародного класу з радіоспорту, заслужений тренер україни з радіоспорту

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Коло наукових інтересів: позакласна та позашкільна фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.

кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України з гімнастики спортивної

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування ціннісного ставлення старшокласників до психічного здоров’я засобами фізичної культури».

Коло наукових інтересів: психічне здоров’я особистості; психогігієна спортивної діяльності; спортивно-масова робота з учнівською та студентською молоддю.

викладач, майстер спорту України з гімнастики художньої

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до формування здоров’язбережувальної компетентності учнів старшої школи».

Коло наукових інтересів: формування здорового способу життя учнівської молоді.

концертмейстер, викладач, голова профспілкового бюро факультету

Має три вищі освіти: закінчила музично-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна; факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Коло наукових інтересів: музикотерапія, психологія здоров’я особистості, здоров'я зберігаючі технології, емоційний інтелект.

завідувач лабораторії фізіологічних і біохімічних основ фізичного виховання та спорту

Закінчила природничо-географічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

 

старший лаборант

Закінчила факультет технології неорганічних речовин Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту.

лаборант

Закінчила економічний факультет Феодосійської фінансово-економічної академії.