декан факультету, кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна у 1983 році.

Тема кандидатської дисертації: «Попередження шкідливих звичок у старших підлітків засобами фізичної культури» у 1994 році в Інституті педагогіки АПН України.

Коло наукових інтересів: фізичне виховання учнівської та студентської молоді.

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту України з гімнастики художньої

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна.

Тема кандидатської дисертації: «Фізичний розвиток учнів допоміжної школи засобами художньої гімнастики» (2001 р.)

Коло наукових інтересів: фізичне виховання учнівської молоді; підготовка спортсменів вищих досягнень; професійна підготовка студентів факультетів фізичного виховання ЗВО.

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна та природничий факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров’ям» (2011 р.).

Коло наукових інтересів: впровадження новітніх оздоровчих технологій в процесі занять фізичною культурою учнівської й студентської молоді.

кандидат педагогічних наук, доцент, майстер спорту України з гімнастики художньої

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання та факультет іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи у початковій школі».

Коло наукових інтересів: професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту.

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент

Має три вищі освіти: факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка; факультет фізичної реабілітації Київського національного університету фізичного виховання і спорту України.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості реакції серцево-судинної системи на фізичне навантаження у дітей молодшого шкільного віку з різними властивостями нервових процесів»

Коло наукових інтересів: психофізіологічні особливості дітей шкільного віку, диференційований підхід до навчання, професійна підготовка студентів факультетів фізичного виховання ЗВО до використання здоров’язберігальних технологій у сфері освіти.

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчив факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до позакласної роботи з учнями основної школи» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: удосконалення процесу фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах; підвищення рівня фізичної підготовленості студентів на заняттях гімнастики спортивної; шляхи та перспективи розвитку гімнастики спортивної на сучасному етапі.

кандидат педагогічних наук, доцент

Має дві вищі освіти: закінчила факультет педагогіки та факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування у молодших школярів здорового способу життя (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2014 р.).

Коло наукових інтересів: формування у студентів здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді засобами фізичного виховання.

старший викладач, майстер спорту України міжнародного класу з радіоспорту, заслужений тренер України з радіоспорту

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Коло наукових інтересів: позакласна та позашкільна фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.

кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України з гімнастики спортивної

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування ціннісного ставлення старшокласників до психічного здоров’я засобами фізичної культури».

Коло наукових інтересів: психічне здоров’я особистості; психогігієна спортивної діяльності; спортивно-масова робота з учнівською та студентською молоддю.

викладач, майстер спорту України з гімнастики художньої

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Коло наукових інтересів: формування здорового способу життя учнівської молоді.

концертмейстер, голова профспілкового бюро факультету

Має три вищі освіти: закінчила музично-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна; факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Коло наукових інтересів: музикотерапія, психологія здоров’я особистості, здоров'я зберігаючі технології, емоційний інтелект.

завідувач лабораторії фізіологічних і біохімічних основ фізичного виховання та спорту

Закінчила природничо-географічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

 

старший лаборант

Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут

Коло наукових інтересів: технічний секретар Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку» та Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України».

лаборант

Закінчила Феодосійську фінансово-економічну академію; Центральноукраїнський державний педагогічний університет, факультет педагогіки та психології за спеціальністю Початкова освіта та Дошкільна освіта.