викладач, майстер спорту України з гімнастики художньої

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх вчителів фізичної культури до формування здоров’язбережувальної компетентності учнів старшої школи».

Коло наукових інтересів: формування здорового способу життя учнівської молоді.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1.Застосування фітнес-технологій для вдосконалення фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів. Науковий Часопис Н.П.У імені М.П.Драгоманова, серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/, випуск 7(33), том 2(Н-Я).Київ: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С.143-148. – Фахове видання.

2. Історичний аспект проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності. Technologies of Shaping and Enhancing Health of Human and Society. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. С. 188-192. – Зарубіжне видання.