Науково-дослідна робота студентів:

На кафедрі теорії та методики олімпійського і професійного спорту працюють наукові гуртки та проблемні групи:

- Актуальні проблеми фізичного виховання та спорту (к. пед..наук, доцент Бондаренко С.В.)

- Організаційне, методичне та метрологічне забезпечення спорту(к. н. фв. і спорту, доцент Собко Н.Г. )

- Основи теорії та методики дитячого та юнацького спорту (к. н. фв. і спорту, доцент Маленюк Т.В.)

- Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичного виховання і спорту (к. пед..наук, доцент Бабаліч В.А.)

Гурток та проблемні групи працюють регулярно, згідно затвердженого розкладу. Кожен зі студентів працює за тематикою пов’язаною зі спортивною спеціалізацією. Найбільш цікаві дослідження рекомендуються після доповіді на студентській науковій конференції до друку.

Науково-інноваційна діяльність кафедри:

Кафедральними темами, над якими працюють викладачі є: «Формування адаптації до навчальних навантажень учнівської молоді засобами фізичного виховання» (№0116U005281) та науково-дослідна краєзнавча тема «Олімпійський рух на Кіровоградщині: історія та сьогодення» на період 2022-2027 років.

Зв’язки кафедри:

Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту підтримує зв’язки з кабінетом фізичного виховання КОІППО, кафедрою фізичної та психофізичної підготовки ДЛАУ, Харківською державною академією фізичної культури і спорту, Львівським університетом фізичної культури, Київським національним університетом фізичного виховання та спорту.

А також дитячим будинком інтернатного типу з компенсуючими групами навчання “Барвінок” та СЗОШ І – ІІІ ступенів № 18, 31, 32.

Угода про співпрацю Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з іноземними партнерами, зокрема з: Гомельським державним університетом імені Ф. Скорини (м. Гомель, Республіка Білорусь).

Матеріали науково-практичних семінарів:

Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару "Новації, практики та перспективи розвитку фізичної культури і спорту" від 26-27 травня 2020 року

Матеріали ІV Всеукраїнського науково-практичного семінару "Новації, практики та перспективи розвитку фізичної культури і спорту" від 23-24 лютого 2021 року