кандидат педагогічних наук, доцент

Має дві вищі освіти: закінчила факультет педагогіки та факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування у молодших школярів здорового способу життя (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (2014 р.).

Коло наукових інтересів: формування у студентів здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я дітей та молоді засобами фізичного виховання.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Оздоровча спрямованість уроків фізичної культури у практиці сучасної школи. – Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. Вип. 141. Т. 1. – С.171–173. – 0,2 др. арк.

2. Особливості використання сучасних форм фізичного виховання для дітей з ослабленим здоров’ям. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт»: зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Вип. 3 К 1 (70)16. – С. 218–220. – 0,2 др. арк. (у співавторстві)

3. Особливості врахування змін показників серцево-судинної системи у школярів протягом навчального року. – Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – С. 351–354. – 0,2 др. арк. (успівавторстві)

4. Гігієнічні основи харчування гімнасток. – Economy and Education: Modern Tendencies: Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-24-6. – C. 356–360. – 0,2 др. арк.

5. Формування мотивації до навчальної діяльності майбутніх учителів фізичної культури. Стаття Web of Science Core Collection. – Наука і освіта. – Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса, 2017; ISSN 2414-4645 (Online); ISSN 2311-8466 (Print). – Вип. 8’2017/CLXI. – C. 150–157. – 0,3 др. арк. (у співавторстві).