кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту України з гімнастики художньої

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна.

Тема кандидатської дисертації: «Фізичний розвиток учнів допоміжної школи засобами художньої гімнастики» (2001 р.)

Коло наукових інтересів: фізичне виховання учнівської молоді; професійна підготовка студентів факультетів фізичного виховання ВНЗ.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1.Основи фітнесу (2010).

2.Педагогічна практика. Навчально-методичний посібник. – Кіровоград : ПП «Ексклюзив-Систем», 2016.

3. Рухливі ігри і забави. Навчально-методичний посібник. – Харків: ФОП Озеров Г. В., 2017. – 140 с. – 3,5 др. арк.

4. Основи гімнастики художньої. Методичний посібник. – Харків: ФОП Озеров, 2017. – 88 с. – 2,0 др. арк. (у співавторстві).

5. Впровадження здоров’язбережувальних технологій навчання у спеціальні освітні заклади. – Наукові записки. – Випуск 132. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014. – С. 328-330. Фахове видання.

6. Формування професійних компетенцій у студентів факультету фізичного виховання. – Наукові записки – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина ІІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 80-82. – 0,25 др. арк. Фахове видання.

7. Організаційно-методичні засади професійної підготовки студентів засобами ритміки і хореографії. Стаття закордоннаEconomy and Education: Modern Tendencies: Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-24-6. – C. 268-274. – 0,3 др. арк.