концертмейстер, викладач, голова профспілкового бюро факультету

Має три вищі освіти: закінчила музично-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного інституту імені О.С. Пушкіна; факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Коло наукових інтересів: музикотерапія, психологія здоров’я особистості, здоров'я зберігаючі технології, емоційний інтелект.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Особливості режисури масових спортивно-художніх видовищ на стадіоні. Стаття. – Зб. наук. праць ХІХ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2013. – С. 178-183. – 0,3 др. арк.

2. Емоційний інтелект у контексті розвитку особистості. Стаття. – ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми професійного становлення фахівця в умовах сучасного освітнього простору». – Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Вип. 141. – Т. 1. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 168-172. – 0,35 др. арк. Фахове видання.

3. Розвиток почуття ритму у молодших школярів засобами фізичної культури. Стаття. – Зб. наук. праць ХХІІ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 268-273. – 0,3 др. арк.

4. Історія факультету фізичного виховання за останні півтора десятиріччя. Стаття. – Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка – 95 років в історії та розвитку Центральної України. Тексти доповідей регіональної наукової конференції. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка, 2017. – С. 126-130. – 0,25 др. арк.

5. Використання новітніх оздоровчих технологій в освітньому процесі. Стаття. – Збірник наукових праць ХХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції КДПУ ім. Володимира Винниченка «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку». – Кропивницький: Приватне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2017. – С. 146-152. – 0,3 др. арк.