кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана з навчально-методичної роботи

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна та природничий факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Виховання здорового способу життя учнів старшого підліткового віку з ослабленим здоров’ям» (2011 р.).

Коло наукових інтересів: впровадження новітніх оздоровчих технологій в процесі занять фізичною культурою учнівської й студентської молоді.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Новітні технології у фізичному вихованні та спорті. Навчальний посібник. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2014. – 204 с.– 3,5 др. арк. (у співавторстві).

2.  Характеристика рівня знань та мотивів дотримання здорового способу життя студентів педагогічного вишу. Наукові записки / Ред. кол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін. – Випуск 141. Частина ІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С. 189-192. (Серія: Педагогічні науки). – 0,3 др. арк. Фахове видання.

3. Засвоєння біомеханічних знань з техніки виконання фізичних вправ на інтегрованих уроках «Фізична культура – фізика». Стаття. – Регіональна наук.-практ. конф. «Шкільній фізичній культурі та спорту – 80» : зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка та комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут після дипломної освіти імені Василя Сухомлинського» / уклад. С.В.Бондаренко, М.Г.Коробов. – Кіровоград: ПП «Рекламне агентство Євгенія плюс», 2016. – С. 120-124. – 0,25 др. арк.

4. Застосування методу проектів з дисципліни «Біохімія» у підготовці майбутніх вчителів фізичної культури. Наукові записки – Випуск 9. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина ІІІ. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 54-58. – 0,4 др. арк. Фахове видання.

5. Використання різножанрових кінофільмів при опануванні студентами дисципліни «Історія фізичної культури». Стаття. – Зб. наук. праць ХХІІ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Фізичне виховання і спорт в навчальних закладах України на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2016. – С. 120-125. – 0,25 др. арк.