старший викладач, майстер спорту України міжнародного класу з радіоспорту, заслужений тренер україни з радіоспорту

Закінчила факультет фізичного виховання Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка.

Коло наукових інтересів: позакласна та позашкільна фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Особливості професійної діяльності тренера-викладача. Стаття. – Зб. наук. праць ХХІ Всеукр. науково-практ. конф. КДПУ ім. Володимира Винниченка «Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку». – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2015. – С. 51-54.

2.Виховання морально-вольових якостей студентів на заняттях спортивно-педагогічного вдосконалення. Стаття закордонна. – Conference Proceedings of the International Scientific Internet-Conference Modern Problems of Improve Living Standards in a Globalized World (December 8, 2016, Opole – Berdyansk – Slavyansk), 2016; ISBN 978-83-62683-871 (Electronic edition); pp. 534, illus., tabs., bibls. – C.310-313. (у співавторстві)

3. Маркетинг фізичної культури в системі освіти. – Vzdelávanie a Spoločnosť. Medzinárodný nekonferenčný zborník. – Prešovská univerzita v Prešove, 2016. ISBN 978-80-555-1712-4. – С. 395-400.

4. Фізкультурно-спортивна послуга як економічна форма процесу фізкультурно-спортивної діяльності. Стаття закордонна. – Economy and Education: Modern Tendencies: Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-24-6. – C. 71-75.

5. Організація краєзнавчо-туристської діяльності: навчальний практикум для студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів. – Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2018. – 112 с.