кандидат психологічних наук, доцент, майстер спорту України з гімнастики спортивної

Має дві вищі освіти: закінчила факультет фізичного виховання та психолого-педагогічний факультет Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.

Тема кандидатської дисертації: «Формування ціннісного ставлення старшокласників до психічного здоров’я засобами фізичної культури».

Коло наукових інтересів: психічне здоров’я особистості; психогігієна спортивної діяльності; спортивно-масова робота з учнівською та студентською молоддю.

Найважливіші наукові та навчальні публікації автора:

1. Особливості проведення навчально-тренувального процесу зі спортивної гімнастики в вищому навчальному закладі. Стаття. – Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том 2: Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С. 278-286. – 0,5 др. арк. Фахове видання.

2. Сучасні методи психорегуляції під час змагальної діяльності в спортивній гімнастиці. Стаття. – Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» Зб. наукових праць / За ред. Г.М. Артюзова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск 3К 2 (71) 16 –С. 319-321. – 0,35 др. арк. Фахове видання

3. Determining the level of flexibility in the training process in gymnastics. Визначення рівня гнучкості в процесі навчання зі спортивної гімнастики. Колективна монографія. – Transformations in Contemporary Society: Social Aspects. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-95-6; pp.380, illus., tabs., bibls.– С. 275-280. – 0,3 др. арк.

4. Психолого-педагогічні аспекти здорового способу життя студентів. Стаття закордонна. – Economy and Education: Modern Tendencies: Volume of Scientific Papers. The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; ISBN 978-83-62683-24-6. – C. 237-240. – 0,2 др. арк.

5. Emotional aspect of attitude of senior pupils to psychical health. Стаття закордонна (Scopus).– The problems of empirical research in psychology and humanities / The Faculty of Social Sciences (Pomeranian University in Slupsk) / Wydzial Nauk Spolecznych (Akademia Pomorska w Stupsku) – ul. Bohaterow Westerplatte 64, 76-200, Slupsk, Poland East European Institute of Psychology: Krakov, 2016; ISSN 2413-9025 European Humanities Studies; ISSN 2450-6486 European Humanities Studies: State and Society, pp. 279, pp 160-172. – 0,8 др. арк.