Кандидат педагогічних наук, доцент. В.о. завідувача кафедри

Закінчила Український державний університет фізичного виховання і спорту та Кіровоградське медичне училище ім. Є.Й. Мухіна. Майстер спорту СРСР з плавання, член збірної команди України (1989–1991 рр.), рекордсмен обласних змагань, переможець і призер чемпіонатів України з плавання.

Тема кандидатської дисертації: «Формування у студентів медичного коледжу готовності до пропаганди і реалізації ідей здорового способу життя у майбутній професійній діяльності» (2006 р.).

Коло наукових інтересів: сучасні тенденції удосконалення підготовки вчителів фізичної культури у вищих навчальних закладах.

Найважливіші наукові праці:

Навчальні посібники: «Основи плавання: історія та особливості техніки, правила змагань», «Спортивні ігри: правила та суддівство змагань».

Опубліковано понад 10 навчально-методичних матеріалів. У тому числі навчально-методичні посібники «Виробнича практика: тренерська (другий магістерський рівень)», «Теорія і методика викладання спортивних ігор», «Теорія і методика викладання плавання». Методичні рекомендації для проведення занять з плавання у початковій школі.

Статті: Опубліковано понад 100 наукових та науково-методичних праць, серед яких статті у міжнародних фахових виданнях, у наукометричних виданнях, матеріалах міжнародних конференцій.

Викладає дисципліни:

1. Плавання з методикою викладання. 2. Організація і суддівство змагань у спортивних іграх. 3. Адаптивний спорт. 4. Перетренованість і травматизм спортсменів. 5. Виробнича практика тренерська.

Здійснює наукове керівництво магістерськими роботами.