викладач, магістр фізичного виховання

Закінчила Первомайський політехнічний коледж та факультет фізичного виховання Кіровоградського педагогічного інституту ім. Володимира Винниченка, з відзнакою.

З 2008 року – аспірант кафедри педагогіки.

Закінчила аспірантуру Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка за спеціальністю “Теорія та методика професійної освіти”.

Тема дисертаційного дослідження: “Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до здоров’язбережувальної роботи за напрямком попередження дидактогенних захворювань учнів початкової школи”.

Коло наукових інтересів: професійна компетентність майбутнього вчителя фізичної культури.

Статті: Опубліковано 11 наукових статей у фахових виданнях.