кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Лауреат обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тематика якої була спрямована на вирішення проблем професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: "Декоративно-прикладне мистецтво", "Етнодизайн", "Сучасні художні техніки".

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх фахівців мистецького спрямування; формування художньо-естетичної компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; регіональні особливості декоративно-прикладного мистецтва Кіровоградщини; традиції стінопису; поліетнічність витинанки.

Контактна інформація: lar_gar@ukr.net, LarGarbuzenko@gmail.com

Основні наукові досягнення та здобутки опубліковані у фахових і спеціальних виданнях:

Гарбузенко Л.В., Омельяненко С.В. Рефлексивне портфоліо у професійній підготовці майбутніх фахівців. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 192. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 48–53.

Garbuzenko L., Stritievych T. Model of Formation of Readiness of Future Specialists of Fine Arts for Socio-pedagogical Work. // Ad Alta-Journal of Interdisciplinаry Research. Volume 11. Issue 2. Special Issue 20 Published 2021. P. 170–174. Включене до наукометричної бази Web of Science

Garbuzenko L. Faculitacja w procesie przygotowania zawodowego przyszlych nauczycieli dyscyplin artystycznych na Ukrainie / KULTURA – STUKA – EDUKACJA. T. III: monografiya. Krakow. Wydawnictwo Naukowe UP, 2019. P. – 344-349.

Гарбузенко Л.В., Омельяненко С.В., Стрітьєвич Т. М.. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічній освіті / Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, 2020. – P. 394-398.

Garbuzenko L. The Model of Training of Future Specialists to Use Arts and Crafts in the Socio-Pedagogical Work. Contemporary Technologies in the Educational Process. // Edited by Magdalena Wierzbit-Stronska, Galina Buchkivska. Publishing House of Katowice School of Technology. 2020. P. 165–172.

Гарбузенко Л. В. Декоративно-прикладне мистецтво: крок до художньо-естетичної компетентності: Навчально-методичний посібник. – Кіровоград: ФОП Александрова М. В., 2016. – 132 с.

Брала участь у мужнародному науково-освітньому проекті International Educational Grant "Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World" № IEG/U/2021/04/12 from the International Historical Biographical Institute (Dubai–New-York–Rome–Jerusalem–Beijing).

Здійснює наукове консультування щодо атрибуції та систематизації робіт народного майстра декоративного розпису Макара Мухи, які надійшли до фондів ОУНБ ім. Д. І. Чижевського

Керує студентами, які займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та Всеукраїнських конкурсах студентських робіт. Так Нижник К. – посіла перше місце у Першій Всеукраїнській виставці-конкурсі сучасних дипломних робіт "Від поклику до професії" за напрямом "Декоративно-прикладне мистецтво" з роботою "Скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте"; Кравченко С. – перше місце в номінації "Рисунок/Етюд з натури" у конкурсі архітектурного рисунку "КАР-2018".

Керує студентським науковим гуртком "Народне мистецтво і сучасність". Результати дослідження оприлюднюються на наукових конференціях та у виконанні творчих робіт. Випускники є лауреатами стипендії президента України для молодих майстрів народного мистецтва:

Член журі обласного етапу конкурсу "Мала академія наук України" та керівник секції "Фольклористика" Кіровоградської малої академії наук учнівської молоді.

Учасник міжнародних, всеукраїнських та регіональних виставок, фестивалів, симпозіумів зокрема всеукраїнського мистецького проєкту "Кращий твір року" у Національній спілці майстрів народного мистецтва України, культурно-мистецькому виставковому проєкті "Військово-польовий АРТ", мистецьких проектах ОЦНТ.

Організатор пленерів, проєктів ("Полотняні послання минувшини. Рушники Наддніпрянщини», "Коло ремесел" та "Школа родинних ремесел") та виставок ("Благовіст», "Мої Вазони", "Витинанкою про все", "Вісь" та ін.)

Учасник телепроєктів спрямованих на популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва Кіровоградщини: Всеукраїнський телепроект "Майстер-клас з Наталкою Фіцич. Настінний декоративний розпис Лариси Гарбузенко" (Канал телебачення України "Перший національний"; телевізійна програма "В народному стилі" Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії (КОДТРК) "Настінний декоративний розпис".

Працює в техніці декоративного розпису, витинанки.