Здобувачі вищої освіти третього курсу спеціальності 013 Початкова освіта (денна та заочна форми навчання) 31 групи (ПСО 18Б) та 34 групи (ПД 18БЗ) вивчають особливості організації освітнього процесу під час опанування дисципліни «Методика виховної роботи». Однією з форм є екскурсія, що має широкий спектр впливу на особистість дитини.

За сприяння Британської ради в Україні, авторки проєкту – працівника обласної дитячої бібліотеки ім. Т. Шевченка Маковей Маріанни, співорганізаторки проєкту – викладачки кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Андросової Наталі та студентів факультету педагогіки та психології 23–24 лютого розпочалася активна фаза проєкту для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та родин «Коворкінг «Майстерня казкових світів».

Сьогодення вимагає від майбутніх педагогів активності, творчості, гнучкості та креативності. В умовах дистанційного навчання студенти опановують не лише навчальний матеріал, складають конспекти, заповнюють безліч форм та тестів. Самою відповідальною роботою є практика, та ще й коли вона дистанційно.

Курс «Теорія та методики формування елементарних математичних уявлень» складає одну із змістових ліній професійної підготовки вихователя закладу дошкільної освіти в педагогічному університеті.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є важливою складовою освітнього процесу. Відповідно до навчальних планів ОПП «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта. Дошкільна освіта» бакалаври проходять виробничу педагогічну практику у закладах дошкільної освіти. Цього року вона продить в онлайн – режимі.