Всеукраїнська «Асоціація працівників дошкільної освіти» активно працює влітку. Не зважаючи на відпустки, продовжується співпраця викладачів різних університетів України, вихователів дошкільних закладів, вчителів шкіл.

Цього року, у зв’язку з організацією дистанційного навчання, в основу викладання курсу «Педагогіка дошкільна» був покладений проблемний підхід з метою формування готовності майбутніх фахівців до розв’язання проблемних ситуацій. Він допоміг створити інтерактивне середовище, яке базувалося на активізації пізнавальної діяльності студентів.

1 липня 2020 року відбулося спільне засідання кафедри методик дошкільної та початкової освіти та директорів закладів дошкільної освіти (стейкхолдерів) міста Кропивницького. Засідання було присвячене обговоренню шляхів реалізації затверджених Стандартів вищої освіти для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта. В обговоренні освітньо-професійних програм Дошкільна освіта та логопедія (перший (бакалаврський)) рівень вищої освіти та Дошкільна освіта та Початкова освіта (другий (магістерський)) рівень вищої освіти взяли участь Брояковська Н. М. (директор ЗДО № 21 «Струмочок»), Блакитна А. М. (директор ЗДО № 2 «Ятранчик»), Зубалій А. О.  (директор ЗДО № 22 «Оленка») та Ружина Н. В. (директор ЗДО № 31 «Берізка»).

26 червня 2020 р. на кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти відбулася дистанційна зустріч-дискусія зі стейкхолдерами через платформу ZOOM.