На кафедрі спеціальної освіти та здоров’я людини Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка разом з кафедрою спеціальної та інклюзивної освіти Сумського державного педагогічного унівеситету імені А.С. Макаренка у квітні 2021 року з метою налогодження взаємодії освіти і ринку праці відбулося засідання стейкхолдерів спеціальності 016 Спеціальна освіта.

Запрошуємо взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Теорія і практика естетичного виховання у закладах освіти»,
що присвячена 100-річчю із дня заснування Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
та 90-річчю з дня народження Корифея української педагогіки Сергія Гавриловича Мельничука.

Конференція відбудеться 21 травня 2021 року

29.04.2021р. у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта ОП Дошкільна освіта та Початкова освіта денної та заочної форм навчання (групи ДП18Б, ДП17Б, ДП18БЗ) у рамках проходження виробничої практики «У групах дошкільного віку» відбулася зустріч із Вікторією Леонідівною Трохимчук – вихователем Новоукраїнського комунального дошкільного навчального закладу «Берізка» Кіровоградської області.

(організатор Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»)

Викладачі й здобувачі вищої освіти факультету педагогіки та психології 28 квітня 2021 року взяли участь у конференції та презентували результати наукових розвідок наукових гуртків факультету педагогіки та психології:

Інформацію надано факультетом педагогіки та психології

Завідувач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти д.п.н., професор Радул О. С. та к.п.н, доцент Прибора Т. О. виступили на пленарному засіданні з доповіддю «Театральна діяльність як засіб розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»

Інформацію надано факультетом педагогіки та психології