На кафедрі педагогіки дошкільної та початкової освіти працює 8 штатних науково-педагогічних працівників, з яких 7 мають наукові ступені та вчені звання, 3 з яких – доктори педагогічних наук та професори.

На кафедрі функціонують наукові школи, які очолюють доктори педагогічних наук, професори Мельничук С. Г., Радул О. С., Довга Т. Я.

Тривалий час окремі викладачі кафедри входять до держбюджетних тем, є членами спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Колектив викладачів кафедри здійснює науково-дослідну роботу з теми «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі дошкільної та початкової освіти». Кафедра незмінно посідає високе рейтингове положення серед кафедр університету з наукової роботи.

Викладачами кафедри видано такі наукові праці:

Монографії

Навчальні посібники

Збірники нормативно-правових актів

Збірники статтей

Сертифікати

Програми

Словники