2020–2021 н. р. створив умови для прояву студентами не лише наполегливості, організованості, а й творчості у підході до опанування багатьма дисциплінами, передбаченими навчальним планом бакалаврського рівня. Одним із фахових предметів, що закладає фундамент наукових пошуків та ергономічності професійної діяльності у майбутньому, є предмет Основи науково-педагогічних досліджень (ОНПД), який викладає доцент, канд.пед.наук Прибора Т. О.

Кожен сучасний майбутній педагог скеровує своє навчання на майбутню професійну реалізацію. Цьому сприяє вивчення курсів «Інноваційні технології в початковій школі» (Лектор – професор Довга Т. Я.) та «Порівняльна педагогіка» (лектор – професор Радул О. С.).

18 грудня на платформі ZOOM було проведено перший тур олімпіади з педагогіки серед студентів факультету педагогіки та психології. Залучено було 50 студентів 3 і 4 курсів бакалаврату та 1 курсу магістратури спеціальності 013 Початкова освіта.

Інформацію надано факультетом педагогіки та психології

Актуальність володіння навичками організації та проведення ігор з учнями початкових класів згідно Концепції НУШ є значущою для учителя. Сучасною формою залучення дітей до активного пізнання є сучасна форма – квести. Ці теми вивчаються у курсі «Методика виховної роботи».

Інформацію надано факультетом педагогіки та психології

На факультеті педагогіки та психології 2 жовтня студенти ІІІ курсу спеціальності 013 Початкова освіта під керівництвом Андросової Н. М. провели для студентів першого курсу усіх спеціальностей етичні бесіди, у яких використали літературні оповідання для дітей Василя Сухомлинського.

Інформацію надано факультетом педагогіки та психології