GeykoEV

завідувач кафедри практичної психології

доктор психологічних наук, доцент

 

У 2017 році захистила докторську дисертацію «Соціально-психологічні основи цілісності особистості» у спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.

Має досвід роботи керівника центру психологічного розвитку особистості. Гіпнотерапевт. Спеціаліст з еріксонівського гіпнозу.

Викладає навчальні дисципліни: «Диференційна психологія», «Вступ до спеціальності», «Політична психологія», «Психологічна служба в системі освіти», «Основи сугестії», «Соціальна психологія».

Сфера наукових інтересів: суб’єктивність викладача, самоорганізація цілісності особистості, еріксонівський гіпноз, новий гіпноз.

gorska_2

кандидат психологічних наук, доцент

 

У 1991 році захистила дисертацію «Психологічні умови становлення молодшого школяра як суб’єкта морального розвитку» у вченій раді НДІ психології АПН України.

Має досвід організаторської роботи заступником декана педагогічного факультету КДПУ та декана факультету недержавного вузу «Педагогічна академія». Учасник програми міжнародного Фонду «Відродження» «Формування критичного мислення», тренер Програми «Рівний-рівному». Є лектором інституту післядипломної педагогічної освіти, членом обласної атестаційної комісії практичних психологів.

Викладає навчальні дисципліни: «Психодіагностика», «Психологія дитячої творчості», «Сучасні освітні технології роботи практичного психолога».

Сфера наукових інтересів: психологічні механізми формування особистості, психологічне забезпечення підготовки спеціалістів, розвиток критичного мислення.

кандидат психологічних наук, доцент

 

У 2001 році захистила дисертацію «Формування рефлексивних механізмів цілеутворення у процесі розв’язання професійно-психологічних завдань» у вченій раді НПУ ім. М.П.Драгоманова. Має досвід роботи практичного психолога у школі; викладацької діяльності у системі післядипломної освіти. Психолог-консультант з напрямку «Позитивна психотерапія», член Міжнародної асоціації позитивної психотерапії (WAPP).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія психології», «Основи психокорекції», «Психологія духовності», «Позитивна психотерапія»

Сфера наукових інтересів: розвиток психологічної служби системи освіти, історія психології.

кандидат психологічних наук, доцент

 

Тема кандидатської дисертації: «Психологічні особливості впливу темпераменту на формування індивідуального стилю учбової діяльності молодших школярів»

Коло наукових інтересів: дослідження проблем загальної, вікової та юридичної психології, психолого-педагогічна діагностика та вивчення дітей з вадами.

Має понад 40 публікацій в наукових виданнях.

Найважливіші наукові праці:

  • «Врахування особливостей темпераменту у навчанні та вихованні дітей молодшого шкільного віку: На допомогу вчителям початкових класів, вихователям, батькам»;

  • «Формування індивідуального стилю учбової діяльності у системі освітнього процесу початкової школи»;

  • «Міжособистісна взаємодія у педагогічному спілкуванні»;

  • «Психологія професійної кар’єри викладача психологічних дисциплін»;

  • «Психологічні умови професійного становлення студента-психолога в процесі вивчення наукової літератури з психології та роботи з електронними підручниками»;

  • «Психологічне забезпечення психічного здоров’я студентів – як важливий елемент системи культури здоров’я»;

  • «Батьківська підтримка як запорука забезпечення гармонійного розвитку дитини з освітніми проблемами в системі інклюзивного навчання».

tsemruk

кандидат психологічних наук, доцент

Гіпнотерапевт, спеціаліст з еріксоновської терапії та гіпнозу, з техніки активації свідомості (сертифікат міжнародного коледжу ТАС, Франція, Париж), з енергетичного гіпнозу (сертифікат нового психологічного центру, Латвія, Рига).

Працює на кафедрі з 2002 року. У 2008 році захистила дисертацію: «Психологічні особливості прояву егоцентризму молодшого школяра у взаємодії з ровесниками» у вченій раді НПУ імені М. Драгоманова. Стаж практичної роботи 17 років.

З 2000 року по 2004 рік очолювала обласну громадську організацію «Українська Асоціація планування сім’ї». Є тренером освітніх програм затверджених Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: «Формування безпечної поведінки серед підлітків та молоді», «Формування здорового способу життя у дітей та підлітків», «Діалог», «Основи гуманно-особистісного підходу до дітей у освітньому процесі».

У 2009 році нагороджена почесною грамотою управлінням освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія та практика надання психологічної допомоги суб’єкту», «Психологія впливу», «Вікова психологія», «Психологія сім’ї», «Психологічні основи профорієнтаційної роботи», «Порівняльна психологія».

 

 

GalushkoLYa

кандидат психологчних наук, доцент

 

У 2010 році захистила дисертацію «Психологічна корекція агресивної поведінки у ранній юності засобами мистецтва» у вченій раді Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Викладає навчальні курси: «Експериментальна психологія», «Основи психологічних досліджень», «Арттерапія», «Проективні методи в психології», «Методологічні та теоретичні проблеми психології», «Сучасні теорії глибинної психології», «Активне соціально-психологічне пізнання».

Сфера наукових інтересів: пізнання глибинно-психологічних проблем психіки, зокрема, мотивація глибинного самопізнання и корекція у професійному становленні практичного психолога і процес метафоричної самопрезентації учасників АСПН з використанням «архетипу» тіста.

Має досвід тренерської роботи в галузі глибинної психології, який отримала при Науково-дослідному центрі глибинної психології НАПН України при РВНЗ КГУ (м. Ялта) під керівництвом академіка НАПН України, доктора психологічних наук, професора Т.С.Яценко.

Minenko copy

кандидат психологічних наук, доцент

 

У 2004 році захистила дисертацію "Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів" у вченій раді Національного педагогічного університеті ім. М.П. Драгоманова.

Має досвід роботи практичного психолога, викладацької діяльності в системі післядипломної освіти.

Викладає навчальні курси: «Загальна психологія», «Основи психотерапії», «Вікова та педагогічна психологія», «Робота психолога з батьками», «Основи психологічного консультування», «Дитяча психологія», «Спецпрактикум з індивідуального консультування».

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка психологів, профілактика психічної залежності, вплив інформаційних технологій.

кандидат психологічних наук, старший викладач

 

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи) в спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України.

Проходила стажування в США по програмі ім. Фулбрайта для молодих науковців. Психолог-консультант з напрямку «Позитивна психотерапія», член Міжнародної асоціації позитивної психотерапії (WAPP).

Викладає навчальні дисципліни: «Основи психологічного консультування», «Основи психотерапії», «Основи психокорекції», «Практикум з психокорекції».

Сфера науково-практичних інтересів: психологічне консультування у методі Позитивної психотерапії, психологічний супровід та допомога людям в кризових станах.

MamchurIV

кандидат психологічних наук, старший викладач

У 2019 році захистила кандидатську дисертацію (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи) в спеціалізованій вченій раді Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України. Тема кандидатської дисертації: «Соціально-психологічні особливості формування самопізнання старшокласників в умовах навчально-ігрової діяльності».

Викладає навчальні курси: «Етнопсихологія», «Робота з обдарованими дітьми», «Політична психологія», «Психологічна служба в системі освіти», «Економічна психологія».

Сфера наукових інтересів: ігрова діяльність як засіб самопізнання особистості юнацького віку, активізація самопізнання старшокласників в умовах навчально-ігрової діяльності.

 

kashnikova

старший викладач

 

Закінчила аспірантуру при Інституті психології АПН України. Тема дисертаційного дослідження «Психологічні механізми формування про соціальної поведінки молодших школярів».

Має досвід роботи практичного психолога, викладацької діяльності в системі післядипломної освіти.

Викладає навчальні курси: «Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Технологія соціально-психологічного тренінгу», «Практикум з психокорекції», «Психологія важкого учня».

Сфера наукових інтересів: особливості роботи практичного психолога з «важкими» дітьми, обдаровані діти та дослідження ідентифікації, емпатії, рефлексії в молодшому шкільному віці.

 

старший лаборант кафедри практичної психології

 

У 2005 році закінчила магістратуру КДПУ ім. В.Винниченка. Тема магістерської роботи «Українська народна гра як засіб формування особистості сучасного школяра».

Сфера наукових інтересів: становлення особистості дитини дошкільного та молодшого шкільного віку.