доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. Працює на кафедрі з 1985 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності та педагогічна творчість», «Методика викладання педагогіки у вищій школі», «Методологія педагогічних досліджень».

Тема кандидатської дисертації – «Виховання естетичної чуйності до природи в молодших школярів у процесі гри» (1992 р.).

доктор педагогічних наук, Почесний професор університету та кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. Працює на кафедрі з 1959 року.

Тема кандидатської дисертації – «Підготовка майбутніх учителів до естетичного виховання учнів» (1973 р.)
Тема докторської дисертації – «Формування естетичної культури майбутніх учителів» (1995 р.)

Коло наукових інтересів: шляхи вдосконалення навчально-виховної роботи у вищій та початковій школі; проблеми формування естетичної культури у дітей та молоді.

 

доктор педагогічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1991 року.

Дисципліни, які викладає: «Історія педагогіки» («Історія дошкільної педагогіки»), «Історія вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Освіта ХХ століття».

Тема кандидатської дисертації: «Естетичне виховання учнів в процесі вивчення інтегративного курсу суспільствознавства в радянській школі 20-х років» (1991 р.).

Тема докторської дисертації: «Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян (УІ–ХІІІ століття)» (2014 р.)

Коло наукових інтересів: історія вітчизняної педагогічної думки; реформаторська педагогіка кінця ХІХ – І пол. ХХ століття.

кандидат педагогічних наук, професор. Працює на кафедрі з 1977 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі», «Інноваційні технології дошкільної освіти», «Компетентнісний підхід в початковій освіті».

Тема кандидатської дисертації: «Формування організованості молодших школярів у навчальній робот» (1984 р.).

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи, особистісно-професійний імідж учителя.


кандидат педагогічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2008 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Організація і управління в початковій освіті», «Ведення ділової шкільної документації», «Теорія та методика співпраці з родинами», «Організація і керівництво дошкільною освітою».

Тема кандидатської дисертації: «Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми формування професіоналізму вчителя, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського.
Публікації: має близько 20 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Золоті правила» Василя Сухомлинського для початкової школи /читання і письмо/ (навчально-методичний посібник); «Виховання красою природи в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського» (навчально-методичний посібник).

Нагороди та досягнення: член Української асоціації Василя Сухомлинського; почесні грамоти університету.

кандидат педагогічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2004 року.

Дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Основи наукових педагогічних досліджень», «Індивідуалізація виховання і навчання дошкільнят», «Педагогіка дошкільна».

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» (2009 р.).
Коло наукових інтересів: історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

Публікації: має більше 20 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці (кінця ХІХ – першої третини ХХ століття)» (монографія), «Історія соціального виховання (з давніх часів до середини ХХ століття)» (хрестоматія, у співавторстві), «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття)» (монографія, у співавторстві), «Історія педагогіки» (методичні рекомендації).

Нагороди та досягнення: член Української асоціації Василя Сухомлинського; почесні грамоти університету.

кандидат педагогічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2005 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка дошкільна».

Тема кандидатської дисертації: «Проблема емоційно-естетичного розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у творчій спадщині В. О. Сухомлинського» (2001 р.).

Коло наукових інтересів: естетичний розвиток дошкільників та молодших школярів; педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського; сімейно-родинне виховання; наступність в роботі дошкільного закладу та школи.

Публікації: має понад 100 публікацій. Найважливіші наукові праці: навально-методичні посібники «Від експерименту до впровадження», «Дитина замовляє розвиток», «Педагогічні погляди В. О. Сухомлинського на проблему емоційно-естетичного розвитку дітей передшкільного віку», «Інклюзія в дошкіллі», «Сьогодні дошкільник – завтра першокласник».

Нагороди та досягнення: член Української асоціації Василя Сухомлинського. Відмінник освіти України (1993 р.), лауреат обласної педагогічної премії імені В. О. Сухомлинського (2006 р.), нагрудний знак “Софія Русова” (2007 р.), грамоти управління освіти і науки облдержадміністрації.

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри. Працює на кафедрі з 2016 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка загальна», «Історія педагогіки», «Порівняльна педагогіка», «Теорія та методика співпраці з родинами», «Співпраця дошкільних закладів з батьками».

Тема кандидатської дисертації: «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми історії дошкільної педагогіки.

Публікації: Має 11 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Нариси з історії педагогічної думки (перша третина ХХ століття)» (монографія, у співавторстві), наукові статті: «Взгляды научно-педагогической общественности на литературу для детей дошкольного возраста второй половины ХІХ – начала ХХ вв.», «Проблема літератури для дошкільників у дитячих журналах початку ХХ століття» та інші.
Нагороди та досягнення: Диплом лауреата Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого досвіду роботи з навчання англійської мови у дошкільних навчальних закладах.

старший викладач кафедри, заступник декана з навчально-виховної роботи. Працює на кафедрі з 1995 року.

Дисципліни, які викладає: «Теорія і методика музичного виховання», «Музичне виховання та основи хореографії з методикою навчання» («Основи хореографії з методикою навчання»), «Теорія і методика музичного виховання в дошкільних закладах», «Дитячий музичний фольклор», «Основи сценічного та екранного мистецтва».

Коло наукових інтересів: особливості хорового співу як виду мистецтва; проблеми розвитку музичного слуху та формування вокально-хорових навичок засобами релятивної системи.

Публікації: має понад 10 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Комплексний взаємозв`язок різних видів мистецтва на уроках музики» (стаття).

Нагороди та досягнення: член Української асоціації Василя Сухомлинського; нагороджена Почесними грамотами Міністерства освіти України, знаком «Відмінник освіти України».

викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти. Працює на кафедрі з 2000 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогічні технології в початковій школі», «Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі», «Інноваційні технології дошкільної освіти», «Педагогіка».

Коло наукових інтересів – проблема поєднання словесних методів навчання в початковій школі, педагогічний потенціал різних форм виховної роботи в початковій школі.

Публікації: має близько 30 публікацій. Найважливіші наукові праці: «Педагогічна практика» (методичні рекомендації).

Нагороди та досягнення: член Української асоціації Василя Сухомлинського; подяка університету.