доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Працює на кафедрі з 1991 року.

Дисципліни, які викладає: «Історія педагогіки», «Історія дошкільної педагогіки», «Історія вищої школи», «Порівняльна педагогіка», «Освіта ХХ століття».

Тема кандидатської дисертації: «Естетичне виховання учнів в процесі вивчення інтегративного курсу суспільствознавства в радянській школі 20-х років» (1991 р.).

Тема докторської дисертації: «Виховання дітей в процесі життєдіяльності давніх східних слов’ян (VІ-ХІІІ століття)» (2014 р.)

Коло наукових інтересів: історія вітчизняної педагогіки; реформаторська педагогіка кінця ХІХ – І половини ХХ століття, історія вищої школи.

доктор педагогічних наук, професор

Працює на кафедрі з 1985 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогічна творчість», «Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку», «Методологія наукових педагогічних досліджень».

Тема кандидатської дисертації: «Виховання естетичної чуйності до природи в молодших школярів у процесі гри» (1992 р.).

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади формування етнопедагогічної компетентності майбутніх вчителів гуманітарного профілю» (2013 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми формування педагогічної майстерності та творчості майбутнього вчителя, вихователя, викладача, становлення їхньої етнопедагогічної компетентності.

доктор педагогічних наук, Почесний професор

Працює на кафедрі з 1959 року.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів до естетичного виховання учнів» (1973 р.)

Тема докторської дисертації: «Формування естетичної культури майбутніх учителів» (1995 р.)

Коло наукових інтересів: шляхи вдосконалення навчально-виховної роботи у вищій та початковій школі; проблеми формування естетичної культури у дітей та молоді.

доктор педагогічних наук, професор

Працює на кафедрі з 1977 року.

Дисципліни, які викладає: «Основи педагогіки та дидактика», «Основи науково-педагогічних досліджень», «Теорія та методика виховання», «Методика виховної роботи», «Робота вчителя з батьками», «Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі», «Імідж сучасного педагога».

Тема кандидатської дисертації: «Формування організованості молодших школярів у навчальній роботі» (1984 р.).

Тема докторської дисертації: «Теоретичні засади і технології формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи» (2021 р.).

Коло наукових інтересів: теорія та історія початкової освіти, професійна підготовка вчителя початкової школи, особистісно-професійний імідж учителя, педагогіка здоров’я, педагогіка успішності.

кандидат педагогічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2008 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогіка», «Організація і управління в початковій освіті», «Теорія та методика співпраці з родинами», «Менеджмент початкової освіти», «Основи наукових педагогічних досліджень», «Диференціація навчання в початковій школі».

Тема кандидатської дисертації: «Формування професіоналізму вчителя початкових класів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» (2010 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми формування професіоналізму вчителя, педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського.

кандидат педагогічних наук, доцент

Працює на кафедрі з 2004 року.

Дисципліни, які викладає: «Вступ до спеціальності», «Основи наукових педагогічних досліджень», «Педагогіка дошкільна», «Педагогічна ергономіка».

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток ідеї самоврядування учнів у педагогіці кінця ХІХ – першої третини ХХ століття» (2009 р.).

Коло наукових інтересів: історія вітчизняної та зарубіжної педагогіки кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри

Працює на кафедрі з 2016 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогічна інноватика», «Педагогіка дошкільна», «Співпраця дошкільних закладів з батьками», «Інноваційні технології дошкільної освіти», «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання», «Актуальні проблеми сучасного дитинства».

Тема кандидатської дисертації: «Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина ХІХ – середина ХХ століття)» (2015 р.).

Коло наукових інтересів: проблеми історії дошкільної педагогіки, інноваційні технології дошкільної освіти, англійська мова для дітей дошкільного віку, педагогічні засади раннього дитинства.

старший викладач кафедри

Працює на кафедрі з 1995 року.

Дисципліни, які викладає: «Теорія і методика музичного виховання», «Музичне виховання та основи хореографії з методикою навчання», «Теорія і методика музичного виховання в дошкільних закладах», МНОГ «Дитина у світі культури».

Коло наукових інтересів: особливості хорового співу як виду мистецтва; проблеми розвитку музичного слуху та формування вокально-хорових навичок засобами релятивної системи.

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти

Працює на кафедрі з 2000 року.

Дисципліни, які викладає: «Педагогічні технології в початковій школі», «Інноваційні технології навчання і виховання в початковій школі», «Педагогіка», «Методика виховної роботи», «Теорія та методика співпраці з родинами», «Організація ігрової діяльності».

Тема кандидатської дисертації: «Дидактичні умови поєднання словесних методів навчання у початковій школі» (2021 р.)

Коло наукових інтересів: проблема поєднання словесних методів навчання в початковій школі, педагогічний потенціал різних форм виховної роботи в початковій школі, інновації в освіті.

старший лаборант кафедри

Працює на кафедрі з 2004 року.

Навчалась у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за напрямом підготовки «Початкова освіта» – отримала кваліфікацію вчителя початкової школи (2011 р.); в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» – отримала кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів (2012 р.).