Курс "Педагогічна ергономіка" має практичне спрямування, адже так важливо створити комфортне освітнє середовище, в якому будуть навчатися діти. Під час вивчення дисципліни ми  навчалися один у одного та  створювали власний контент, який би допоміг освітянам у практичній діяльності.

Студенти спеціальності 013 Початкова освіта,  не тільки опанували курси "Вступ до спеціальності" та "Педагогічна ергономіка", але й плідно попрацювали для створення методичних матеріалів для вчителів!

Керуючись «Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи ЦДПУ ім. В. Винниченка» на кафедрі працюють такі наукові гуртки:

1. «Майстерня чарівників»

Науковий керівник: Котелянець Наталка Валеріївна

План роботи гуртка: 2021-2022 н. р.

2. «Проблеми літературного перекладу художніх творів»

Науковий керівник: Іліаді Олександр Іванович

План роботи гуртка: 2021-2022 н.р.

Студенти факультету педагогіки та психологіїї спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта постійно підвищують свій професійний рівень шляхом участі у різих проєктах "спільноти ВСЕОСВІТА", "Цифрове видавництво MCFR" та ін.

Молодіжна наукова ліга

Неформальна освіта здобувачів

Збірки статей

Свідоцтва про авторські досягнення

Розробки здобувачів