Керуючись «Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи ЦДПУ ім. В. Винниченка» на кафедрі працюють такі наукові гуртки:

1. «Майстерня чарівників»

Науковий керівник: Котелянець Наталка Валеріївна

План роботи гуртка: 2021-2022 н. р.

2. «Проблеми літературного перекладу художніх творів»

Науковий керівник: Іліаді Олександр Іванович

План роботи гуртка: 2021-2022 н.р.

Студенти факультету педагогіки та психологіїї спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта постійно підвищують свій професійний рівень шляхом участі у різих проєктах "спільноти ВСЕОСВІТА", "Цифрове видавництво MCFR" та ін.

Молодіжна наукова ліга

Неформальна освіта здобувачів

Збірки статей

Свідоцтва про авторські досягнення

Розробки здобувачів

6 жовтня 2021 року на факультеті педагогіки, психології та мистецтв відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вивчення й впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення», яку щорічно проводить кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти.

(організатор Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»)

Викладачі й здобувачі вищої освіти факультету педагогіки та психології 28 квітня 2021 року взяли участь у конференції та презентували результати наукових розвідок наукових гуртків факультету педагогіки та психології:

Інформацію надано факультетом педагогіки, психології та мистецтв