6 жовтня 2021 року на факультеті педагогіки, психології та мистецтв відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Вивчення й впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення», яку щорічно проводить кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти.

(організатор Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»)

Викладачі й здобувачі вищої освіти факультету педагогіки та психології 28 квітня 2021 року взяли участь у конференції та презентували результати наукових розвідок наукових гуртків факультету педагогіки та психології:

Інформацію надано факультетом педагогіки, психології та мистецтв

До науково-дослідної роботи у 2020 році залучено 64 студента; студентами опубліковано 58(13,22 д.а.) робіт; 46студентів стали учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій і семінарів.

Усі викладачі кафедри є керівниками наукових гуртків або проблемних груп: «З історії педагогіки» – д.п.н., професор Радул О. С.; «Актуальні проблеми педагогічної творчості вихователя й учителя» – д.п.н., професор Ткаченко О. М.; «Актуальні проблеми початкової освіти» – к.п.н., професор Довга Т. Я.; «Школа емоційного інтелекту» – к.п.н., доцент Прибора Т. О.; «Проблеми екологічного виховання молодших школярів в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського» – к.п.н., доцент Баранюк І. Г.; «З проблем раннього розвитку дитини» – к.п.н., ст. викладач Цуканова Н. М.; «Інноваційні технології в освіті» – викладач Андросова Н. М.; «Розвиток вокально-хорових здібностей майбутнього вчителя» – ст. викладач Шарапова Т. А.

На базі кафедри діє студентська наукова лабораторія «Ключові компетентності початкової освіти» (керівник – к. п. н., професор Довга Т. Я.).

Довга Т. Я. є керівником українсько-польської науково-дослідної лабораторії професійної успішності вчителя. Напрями діяльності лабораторії визначені відповідно до сучасних тенденцій, які відбуваються в системі початкової та дошкільної освіти.

Члени студентських гуртків та проблемних груп, студентської наукової лабораторії «Ключові компетентності початкової освіти» постійно беруть участь у зарубіжних, міжнародних та всеукраїнських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах з початкової освіти тощо. Науково-дослідна робота студентів реалізується у формі рефератів, кваліфікаційних робіт, наукових статей та доповідей.

Кожного року викладачі готують студентів до участі у звітній студентській науковій конференції. Традиційним для членів кафедри і студентів стало проведення у вересні-жовтні Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, присвяченій річниці з дня народження В. О. Сухомлинського.

 

Кафедрою проведені студентські науково-практичні конференції та інші заходи: Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення» (1–2 жовтня 2020 р., м. Кропивницький).

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти була співорганізатором таких конференцій: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» (22–23 жовтня 2020 р., м. Івано-Франківськ); VI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція: «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» (27 листопада 2020 р., Суми).

Кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти щорічно є організатором І туру олімпіади з педагогіки на факультеті педагогіки та психології. 18 грудня 2020 р. на платформі ZOOM було проведено перший тур олімпіади з педагогіки серед студентів факультету педагогіки та психології. Залучено було 50 студентів (27 студентів спеціальності 013 Початкова освіта та 23 студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта) ІІІ і IV курсів бакалаврату та I курсу магістратури. Переможцями І туру олімпіади стали: 013 Початкова освіта: Горбунова А.(31 гр.), Горбенко К. (41 гр.), Брандальська Т. (41 гр.); 012 Дошкільна освіта: Кириленко А. (34 гр.), Турченко А. (44 гр.), Яковченко А. (44 гр.).

Під керівництвом доцента кафедри, к.п.н. Прибори Т. О. підготовлена та подана робота студентки Затуливітер Наталії Миколаївни І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта на тему: «Розумовий розвиток старших дошкільників засобом літературних творів», яка брала участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 012 Дошкільна освіта.

 

Участьздобувачів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах:

1. Міжнародна науково-практична конференція «Dynamics of the development of world science» (15–17 квітня 2020 р., м. Ванкувер, Канада): Щекодіна О. та Янчевська Д. (наук. кер. Ткаченко О. М.).

2. XХVII Міжнародна студентська науково-практична конференція «От идеи – к инновации» (23 квітня 2020 р., м. Мозирь, Білорусія): Щекодіна О. та Янчевська Д. (наук. кер. Ткаченко О. М.); Горлова Ю. (наук. кер. Прибора Т. О.), Бикова І. (наук. кер. Андросова Н. М.).

3. Всеукраїнська науково-практична конференція для студентів та молодих науковців «Вивчення і впровадження ідей Василя Сухомлинського в практику сьогодення» (1–2 жовтня 2020 р., м. Кропивницький): Балакан І., Панкул В., Щекодіна О. (наук. кер. Ткаченко О. М.); Бєлих К., Горбунова А., Горват І., Гриценко К., Козирєва Ю., Пінчук І., Швець А. (наук. кер. Андросова Н. М.); Бикова І., Брандальська Т., Бузько О., Васильєва Т., Генсіцька Д., Гончаренко Ю., Кіслінська Д., Лупул І., Павленко М., Проценко К., Стеценко А., Яковченко А., Ярьомич Н. (наук. кер. Баранюк І. Г.); Бурова Н., Вовк Н., Затуливітер Н., Кириленко А., Козакевич Г., Михайловська А. (наук. кер. Прибора Т. О.); Мащенко І., Мрига І., Приймак О. (наук. кер. Цуканова Н. М.).

4. Всеукраїнська студентська інтернет-конференція «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» (11-12 листопада 2020 р., м. Умань): Рябоконь С., Фундова І. (наук. кер. Довга Т. Я.).

5. Науково-практична інтернет-конференція молодих науковців та студентів «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи» (22-23 листопада 2020 р., м. Івано-Франківськ): Кириленко А. (наук. кер. Прибора Т. О.); Дяківнич А., ТравенкоЛ., Кущова С. (наук. кер. Довга Т. Я.); Щекодіна О., Янчевська Д. (наук. кер. Ткаченко О. М.).

6. VI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» (27 листопада 2020 р., м. Суми): Небелиця Ю. (наук. кер. Радул О. С.).

Андросова Н. М. та учасники студентського гуртка «Інноваційні технології в освіті» є учасниками Міжнародного проєкту Бібліотечний коворкінг «Майстерня казкових світів» за підтримки Британської ради в Україні Active Citizens Ukraine. Проєкт отримав фінансову підтримку від Британської ради та здійснюється на базі обласної бібліотеки для дітей ім. Т. Г. Шевченка м. Кропивницький.

Науково-практичні конференції: конференція 1, конференція 2, конференція 3

Неформальна освіта здобувачів

Збірки статей

Свідоцтва про авторські досягнення

Розробки здобувачів