Під час вивчення курсу «Педагогіка дошкільна» студентами спеціальності 012 Дошкільна освіта окремі семінарські заняття приділяються вивченню і закріпленню матеріалу з ігрової діяльності дошкільників та керівництва ігровою діяльністю дітей дошкільного віку.

У наш час  конструктори LEGO є незамінним матеріалом для занять, дидактичних ігор з дітьми у закладах дошкільної освіти.  LEGO-технологія цікава тим, що об’єднує в собі елементи гри та експериментування, тому на трьох лекційних та п’яти семінарських заняттях з курсу «Педагогіка дошкільна» для студентів другого курсу спеціальності 012 Дошкільна педагогіка та 016 Спеціальна освіта приділяється 5-10 хвилин для ознайомлення з цікавими  LEGO-вправами.

24 листопада 2020 р. викладачі кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти взяли участь в онлайн-семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація», проведеного Національним офісом Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно з Сумським державним університетом за участі представників Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

СпеціальністьОсвітні програмиСилабуси дисциплін

01 Освіта/Педагогіка, 012 Дошкільна освіта

 Дошкільна освіта та Початкова освіта

1. Силабус Навчальна практика "Перші дні дитини в школі"

2. Силабус "Виробнича (педагогічна практика у закладі дошкільної освіти)"

3. Робоча програма навчальної дисципліни "Цивільний захист"

    Силабус "Цивільний захист"

4. Силабус "Навчальна практика-тренінг "Засоби дистанційної освіти"

5.  Силабус "Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку"

6. Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія науки"

    Силабус "Філософія науки"

7. Силабус "Інноваційні технології дошкільної освіти"

8. Силабус "Комунікативна компетентність менеджера в освіті"

9. Силабус "Виробнича (педагогічна практика у школі)"

10. Силабус "Порівняльна педагогіка"

11. Силабус "Технології природничої освіти дітей дошкільного віку"

12. Силабус "Етнопедагогічна компетентність менеджера в освіті"