25 лютого 2022 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка відбулася II Міжнародна науково-практична онлайн конференція «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики». Організувала захід кафедра психології ЦДПУ імені Володимира Винниченка у співпраці з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України та рядом українських й іноземних наукових й освітніх установ.

Запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики», яка відбудеться 25 лютого 2022 року на базі кафедри психології факультету педагогіки, психології та мистецтв Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

Інформаційний лист

7-10 грудня 2021 року у рамках реалізації проєкту ЄС Еразмус+ UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» представники ЦДПУ імені Володимира Винниченка доцент кафедри германських мов та методики їхнього навчання, к.пед.н. Степаненко А.В. та ст.викладач кафедри психології, к.псих.н. Близнюкова О.М. взяли участь у тренінгу «Стратегія та модель Центру вдосконалення викладання» у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

З кожним днем в Україні зростає усвідомлення важливості якості психологічних послуг та можливості їх надання. Сьогодні існує гостра потреба в наявності фахівців, компетентних для надання фахової психологічної допомоги у її різноманітних проявах (психодіагностика, психологічне консультування, психотерапія, просвітницька робота з населенням).

17 листопада 2021 студенти четвертого курсу факультету педагогіки, психології та мистецтв і другого та третього курсу факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій прийняли участь у науково-практичному вебінарі «Особливості консультування клієнтів в умовах пандемії COVID-19», проведеному під егідою Кропивницької філії Української Спілки Психотерапевтів та Української Асоціації Арттерапії.

Академічна мобільність – одна з основних і необхідних складових якості сучасної системи вищої освіти. Академічна мобільність визначається як переміщення викладачів і студентів ВЗО на певний період часу в інший освітній або науковий заклад у межах чи за межами своєї країни з метою викладання або навчання. Сучасна дистанційна освіта з відповідними технологіями, попри усі свої очевидні недоліки та труднощі, мимоволі «сприяє» поширенню можливостей академічної мобільності.