Кафедра педагогіки існує з часу заснування Кіровоградського державного педагогічного інституту (1930р.). З перших років вона відігравала провідну роль у становленні педагогічної освіти у навчальному закладі та регіоні, підготовці висококваліфікованих кадрів для загальноосвітніх шкіл.

У різні роки завідуючими кафедрою були: ст. викладач П.А.Ляшенко (1944 - 1952рр.), ст. викладач Л.Й. Шкот (1952 - 1953 рр.), к.п.н. Я.К. Султак (1953-1955 рр), ст. викладач Л.Й. Шкот (1955 - 1956 рр.), ст. викладач М.М.Кайрод (1956 - 1959рр.), к.п.н. І.І.Пенський (1959 - 1961рр.), Д.Д. Назаров (1961-1964 рр), к.п.н., доцент Ю.Ю.Щербань(1964-1968), к.п.н. В.Л.Омеляненко (1972 - 1976рр.), к.п.н. В.П.Барабаш (1976 - 1980рр.), к.п.н. Д.Ю.Стельмухов (1980 - 1986рр.), к.п.н., доц. А.С.Бик (1986 - 1993рр.), д.п.н., проф. А.Я.Розенберг (1994 - 1995рр.), к.п.н. А.Б.Рацул (1995 - 1999рр.), д.п.н., проф. В.В.Радул з 1999р.

Тривалий час викладачі кафедри педагогіки, історії педагогіки та психології працювали спільно на одній кафедрі. 1972 року їх було розділено. У період 1948 - 1949 років у складі кафедри було 5 викладачів. Склад кафедри постійно змінювався. У перші роки на кафедрі працювали лише 2 викладачі. У період з 1947-1948 складі кафедри працювало 6 викладачів, у 1948-1949 – 9 викладачів, у 1952-1953 – 9 викладачів, у 1954 – 1955 – 8 викладачів, у 1955 – 1956 – 7 , у 1956 – 1957 – 8 викладачів, у 1957 – 1958 – 7 викладачів, у 1960-1964 – 6 викладачів, у 1966-1967– 8 викладачів, у 1982-1984 році –13 викладачів, у 1987-1988 році – 21 викладач, 1988-1989 – 15 викладачів.

Однією із перших кандидатів наук, яка почала працювати на кафедрі з 1955 року була Г.С. Башлик,  з 1956 року –Т.О. Блюміна  з, а з 1961 року – Д.Д. Назаров. Першим доктором педагогічних наук, який працював на  кафедрі був А.Я. Розенберг (1989).  

Протягом тривалого періоду (до 1994р.) на кафедрі працював відомий український педагог, Герой Соціалістичної Праці, к.п.н., доцент І.Г. Ткаченко.

На сьогоднішній час на кафедрі працють: д.п.н., професор В.В.Радул, д.п.н., доцент Н.С.Савченко; к.п.н., доценти Я.В.Галета, М.М.Дубінка, І.П.Краснощок, Т.О.Кравцова, Т.В.Окольнича, О.В.Філоненко, Н.В.Уйсімбаєва, О.В.Язловецька, к.п.н., ст. викладач Т.В.Бабенко.

Якісно новий етап розвитку кафедри розпочався з 1999 року, коли її очолив доктор педагогічних наук, професор В.В. Радул.

За підсумками наукової роботи у 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012роках кафедра, була визнана кращою кафедрою університету.

На базі КДПУ ім. В.Винниченка діє спеціалізована вчена рада К.23.053.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, яку очолює завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту д.п.н., проф. В.В.Радул. До складу ради входять  викладачі кафедри педагогіки та освітнього менеджменту: д.п.н., доцент Н.С. Савченко; к.п.н., доценти Я.В. Галета, Т.В. Окольнича; к.п.н., ст. викладач Т.В. Бабенко.