19 лютого 2022 р. на платформі Google Meet кафедрою мистецької освіти факультету педагогіки, психології та мистецтв було проведено настановчу конференцію з педагогічної практики для студентів ІІ, ІV та VI курсів спеціальності 014 Середня освіта Музичне мистецтво, Образотворче мистецтво та спеціальності 024 Хореографія.