22.02.2022 кафедра педагогіки та менеджменту освіти спільно з Лабораторією позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, Міжнародною асоціацією позашкільної освіти, Комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості провели регіональну науково-практичну інтернет-конференцію «Формування ціннісних орієнтирів дітей та молоді засобами позашкільної освіти».

 

Науково-педагогічний колектив кафедри педагогіки та менеджменту освіти вітає з присвоєнням вченого звання професора доктора педагогічних наук Філоненко Оксану Володимирівну та доктора педагогічних наук Костенко Ларису Давидівну з присвоєнням вченого звання доцента.

24 грудня 2021 року відбулася зустріч у форматі «Круглого столу» представників групи забезпечення освітнього процесу освітньої програми Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта) із педагогами-практиками провідних закладів позашкільної освіти м. Кропивницький з метою актуалізації співпраці стейкголдерів-працедавців, представників позашкілля Кіровоградщини та кафедри педагогіки та менеджменту освіти ЦДПУ ім. В. Винниченка. На заході були присутні:

23 та 24 грудня 2021 року відбувся успішний захист студентами другого (магістерського) рівня кафедри педагогіки та менеджменту освіти ЦДПУ ім. В. Винниченка освітніх спеціальностей: 011 Освітні, педагогічні науки освітньо-професійних програм Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи) денної та заочної форми навчання та Освітні, педагогічні науки (Позашкільна освіта) денної форми навчання. 28 грудня свої кваліфікаційні роботи захистили магістри спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми Управління навчальним закладом денної та заочної форми навчання.

24.11.2021 р., викладачі кафедри педагогіки та менеджменту освіти взяли участь у секційному засіданні науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.