1. Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу на спеціальності 012 Дошкільна освіта

https://forms.gle/mav5nhZPTbjzzx6S6

2. Опитування здобувачів вищої освіти щодо змісту ОПП «Дошкільна освіта та Початкова освіта»

https://forms.gle/5o7tnZJaEPu1Zfex8

3. Опитування здобувачів освіти щодо змісту ОПП «Дошкільна освіта»

https://forms.gle/VpgfKm9YEed1qoGdA

4. Опитування здобувачів вищої освіти щодо організації самостійної роботи та дистанційного навчання

https://forms.gle/UVbphN5EXhvMrtyv8

5. Опитування стейкхолдерів щодо удосконалення освітніх програм фахової підготовки випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта

https://forms.gle/ZkCU2DRf9c8zQ96a7

6. Обговорення проєктів освітніх програм «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

https://forms.gle/zXvJKzRHSnpdiRUT6

7. Опитування роботодавців щодо якості підготовки випускників та пропозицій до покращення освітньої програми (ОП) Дошкільна освіта

https://forms.gle/C5BmafmPzSiJjYYu9

 

Результати анкетування

1. Опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього процесу на спеціальності 012 Дошкільна освіта

2. Опитування здобувачів вищої освіти щодо змісту ОПП «Дошкільна освіта та Початкова освіта»

3. Опитування здобувачів освіти щодо змісту ОПП «Дошкільна освіта»

4. Опитування здобувачів вищої освіти щодо організації самостійної роботи та дистанційного навчання

5. Опитування стейкхолдерів щодо удосконалення освітніх програм фахової підготовки випускників спеціальності 012 Дошкільна освіта