завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України

Тематика наукових досліджень: Формування здатності до професійного саморозвитку майбутніх вчителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: Методика викладання образотворчого мистецтва; Образотворче мистецтво та методика його навчання; Педагогічний малюнок;  Менеджмент в мистецтві.

Науково-методична діяльність:

Коло професійних інтересів: самореалізація та саморозвиток майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; професійна компетентність фахівців з образотворчого мистецтва, менеджмент в мистецтві.

кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України

Тематика наукових досліджень: Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах освітніх інновацій.

Викладає навчальні дисципліни: основи перспективи, основи образотворчої грамоти, образотворче мистецтво, методика викладання образотворчого мистецтва у вищій школі.

старший викладач, Відмінник Освіти України

Тематика наукових досліджень: інклюзивна мистецька освіта, артотерапія, сценічно-виконавська майстерність.

Викладає навчальні дисципліни: сольний спів, шкільний пісенний репертуар.

кандидат педагогічних наук, доцент, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, Лауреат обласної премії у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка в номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, тематика якої була спрямована на вирішення проблем професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: "Декоративно-прикладне мистецтво", "Етнодизайн", "Сучасні художні техніки".

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх фахівців мистецького спрямування; формування художньо-естетичної компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; регіональні особливості декоративно-прикладного мистецтва Кіровоградщини; традиції стінопису; поліетнічність витинанки.

викладач

Тематика наукових досліджень: педагогіка мистецтва, проблема образотворчої підготовки студентів та учнів.

Викладає навчальні дисципліни: живопис, рисунок, пластична анатомія, скульптура.

доктор педагогічних наук, професор

Тематика наукових досліджень: Теоретичні і методичні основи творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в системі вищої освіти.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи музичної композиції», «Аналіз музичних форм», «Основи композиторської майстерності», «Сучасне мистецтво», «Основний музичний інструмент».

викладач

Засновник, художній керівник та головний балетмейстер народного хореографічного ансамблю «Світанок», який діє з 2004 року на базі НВО №25.

Член національної хореографічної спілки України. «Світанок» - переможець найпрестижніших Всеукраїнських та міжнародних конкурсів хореографічного мистецтва в Україні, Чехії, Німеччині, Франції, Греції, Грузії, Литві та Болгарії. Лауреат Всеукраїнського конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. Ініціатор проведення І Всеукраїнського фестивалю народного танцю «Ятранське коло» в Кропивницькому. Постійний учасник всеукраїнських семінарів, майстер класів та фестивалів-конкурсів.

Наукові Інтереси: історія та практика українського народного танцю, методика викладання народної хореографії, популяризація української національної культури та мистецтва.

викладач кафедри, магістр педагогічної освіти, викладач хореографії

Викладає навчальні дисципліни: «Сучасна хореографія», «Народна хореографія»,»Теорія та практика сучасного танцю», «Світовий досвід сучасної хореографії», «Традиційні роботи балетмейстера у сучасній хореографії».

доцент, Народний артист України

Викладає навчальні дисципліни: «Сольний спів».

Коло наукових інтересів: фахова підготовка педагога-музиканта, сценічно - виконавська майстерність вокаліста.

доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня

Викладає дисципліни: Методологія музично-педагогічних досліджень, Педагогіка свободи, Основи наукових досліджень, Хорове диригування.

Наукова діяльність

Під керівництвом професора А. М. Растригіної на кафедрі працює науково-дослідна лабораторія мистецької освіти і виховання (державний реєстраційний номер 0116U005227), основними напрямками роботи якої наразі є впровадження в освітній вітчизняний простір ЗВО та ЗЗСО авторської концепції «Педагогіка свободи»; апробація та впровадження нового ракурсу бачення проблеми духовності виховання у виховну систему Нової української школи; реконструкція системи підготовки сучасного фахівця мистецького спрямування у закладах вищої педагогічної освіти.

доктор педагогічних наук, професор

Контакти:

Робоча адреса: м. Кропивницький 25006, вул.Шевченка, 1.
Телефон робочий: (0522) 22-47-73, моб. тел: 066-486-24-19
e-mail: cherkasov_2807@ukr.net

старший викладач, заслужений працівник культури України

Керівник народного ансамблю бального танцю "Конвалія".

Викладає навчальні дисципліни: Теорія та практика бального танцю, Ритмічні малюнки в бальному танці, Практикум бального танцю з методикою викладання.

доктор педагогічних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: Мультимедійні технології у підготовці вчителів мистецьких дисциплін .

Викладає навчальні дисципліни: «Комп’ютерна графіка», «Медіакультура», «Комп’ютерне моделювання», «Основи інформатики та ІКТ у мистецькій освіті».

кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: «Художня культура з методикою викладання», «Основний музичний інструмент (скрипка)», «Художня культура України», «Історія європейської художньої культури».

кандидат педагогічних наук, доцент

Коло наукових інтересів: особливості професійної підготовки студентів факультетів мистецтв закладів вищої освіти у рамках сучасної гуманітарно-культурологічної парадигми.

Викладає навчальні дисципліни: хорове диригування, сучасні технології викладання музичного мистецтва в закладі загальної середньої освіти, хорове аранжування, методика роботи з фольклорними ансамблями, сольний спів.

кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації та рік захисту: «Формування готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності на основі інтегративного підходу» (2009 р.)

Коло наукових інтересів: професійна підготовка майбутнього педагога-музиканта

Викладає навчальні дисципліни: «Хорове диригування», «Основи матеріальної культури», керівник та методист педагогічної практики студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр».

викладач, Відмінник освіти України

Тематика наукових досліджень: розвиток вокально-хорових навичок майбутніх вчителів музичного мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни:  Хоровий клас

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач

Тематика наукових досліджень: підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва в умовах цифрових інновацій.

Дисципліни, які викладає: «Цифрові технології в мистецтві та художній культурі», «Хорове диригування», «Виробнича практика» (педагогічна у школі).

кандидат мистецтвознавства, доцент, лауреат обласної премії О. О. Осмьоркіна в галузі мистецтвознавства

Тематика наукових досліджень: проблеми класичного і сучасного образотворчого мистецтва, історія архітектури та дизайну, специфіка культурних процесів, освітні процеси та методологія навчання.

Викладає навчальні дисципліни: історія образотворчого мистецтва, сучасне образотворче мистецтво, наївне мистецтво, основи сучасної культури, історія українського образотворчого мистецтва, спецкурси: міф і міфологія в культурі, основи художнього стилю в архітектурі.

кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни: Історія української музики, Історія зарубіжної музики, Народознавство та музичний фольклор України, Музичне мистецтво в контексті художньої культури, Аналіз музичних форм.

кандидат педагогічних наук, доцент, Член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ) з 2016 р, Член Національної спілки художників України (2021 р.)

Тематика наукових досліджень: мистецька освіта, розвиток образотворчої освіти, підготовка майбутніх фахівців художніх спеціальностей; образотворче мистецтво, формоутворення, конструювання, дизайн.

Викладає навчальні дисципліни: «Рисунок», «Живопис», «Основи формоутворення та конструювання», «Біоніка», «Образотворче мистецтво з методикою керівництва в дошкільних закладах».

кандидат педагогічних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва.

Навчальні дисципліни: основний музичний інструмент.

старший викладач, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України (НСМНМУ) з 2015 р., член Національної спілки художників України (НСХУ) з 2017 р.

Тематика наукових досліджень: народна кераміка та гончарство Середнього Подніпров’я.

Напрями художньо-творчих пошуків: художня кераміка, гончарство, предметний дизайн.

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, художнє конструювання, скульптура, художня кераміка.

кандидат педагогічних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: Підготовка майбутніх учителів початкових класів до національного виховання засобами мистецтва.

Викладає навчальні дисципліни: Історія мистецтва, Педагогічна майстерність хореографа-балетмейстера, Естетичне виховання особистості, Наукова та методична робота у сфері хореографії, Професійна етика.

Коло професійних інтересів: свідомість особистості та основні чинники її формування, культура та мистецтво, моральні засади суспільної та професійної діяльності, естетичне виховання.

кандидат педагогічних наук, доцент

Викладає навчальні дисципліни музично-теоретичного циклу: теорія музики та сольфеджіо, гармонія, поліфонія, аналіз музичних творів, історія зарубіжної музики, основний музичний інструмент.

Тема дисертаційного дослідження: «Професійне становлення майбутнього вчителя музики у процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін».

кандидат педагогічних наук, старший викладач, Заслужена артистка естрадного мистецтва України

Тематика наукових досліджень: Основний музичний інструмент (фортепіано). Соціальна педагогіка.

Викладає навчальні дисципліни: Основний та додатковий музичний інструмент (фортепіано).

доцент, заслужений працівник культури України

Наукова біографія

В 1992 році закінчив педагогічний факультет КДПУ ім. В. Винниченка зі спеціальності «Початкове навчання та хореографія». 

В 1998 році вступив до магістратури зі спеціальності «Хореографія» та закінчив її в 1999 році, захистивши магістерську роботу з теми «Місце та значення сучасного бального танцю в системі естетичного виховання молоді».

кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни, що викладає: основний музичний інструмент.

Тематика наукових досліджень: формування ціннісних орієнтацій молоді засобами музичного мистецтва.

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Наукова біографія

У 1994 р. здобула вищу освіту у Кіровоградському державному педагогічному інституті ім. В. К. Винниченка за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання та хореографія» та здобула кваліфікацію «Вчитель початкових класів та хореографії».

викладач

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, теорія реставрації, музейна справа, копіювання.

Науково-методична діяльність: Проводить обстеження живописних творів та ікон фондового зібрання Кіровоградського обласного художнього музею.
Надає консультації  щодо проектування замальовок археологічних знахідок для робочої групи Кіровоградського обласного художнього музею, колекціонерам з закордону.

Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх фахівців мистецького спрямування; формування у студентів знань та вмінь з історії і теорії реставраційної справи, принципами та методами збереження культурної спадщини; формування художньо-естетичної компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва; формування у студентів знань та вмінь з музеєзнавства, вивчення всіх існуючих у сучасному світі форм, видів та напрямків роботи музеїв, принципів створення музейної експозиції, методології підбору експозиційного матеріалу, художнього оформлення музейних експозицій.

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Народилася у смт Вільшана, Черкаської обл., Городищенського р-ну. У 1991 році з відзнакою закінчила Черкаське музичне училище по класу баяна та оркестрового диригування у заслуженого працівника культури України В. В. Желудова. Здобула кваліфікацію викладач, артист, керівник самодіяльного колективу. Вищу освіту здобула у Київській державній консерваторії ім. П. І. Чайковського в 1995 році (клас професора  І. А. Яшкевича) на оркестровому факультеті за спеціальністю концертний виконавець, викладач. У процесі навчання неодноразово брала участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, де посідала призові місця.

кандидат педагогічних наук, доцент

Тематика наукових досліджень: розвиток та становлення художньої освіти на півдні України (друга половина ХІХ – ХХ століття)

Викладає навчальні дисципліни: рисунок, живопис, композиція, художньо-прикладна графіка, графічний дизайн

концертмейстер, акомпаніатор

Дисципліни, що викладає: Хорове диригування

викладач

Тематика наукових досліджень: «Формування готовності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва до розвитку художньо-творчої активності школярів».

Викладає навчальні дисципліни: «Основи образотворчої грамоти та кольорознавство», «Живопис», «Рисунок», «Основи перспективи».

викладач

Викладає навчальні дисципліни: «Теорія та методика українського народного танцю», «Теорія та методика народно-сценічного танцю», «Теорія та практика українського побутового танцю», «Методика викладання віртуозних рухів».

старший викладач

Наукова біографія

1984 року закінчив факультет «Культосвітня робота» Московського державного інституту культури зі спеціальності «Викладач хореографічних дисциплін». 

Після закінчення навчання працював викладачем хореографії у Кіровоградській обласній школі мистецтв.

концертмейстер, акомпаніатор, профорг мистецького факультету (до 2019 р.)

Дисципліни, що викладає: Хорове диригування

концертмейстер

Народився 17 березня 1975 р. в Кіровограді. Навчання в загальноосвітній школі № 34 поєднував з навчанням у музичній школі №1 ім. Г. Нейгауза з класу баяна (1984–1990).

У 1990–1994 рр. навчався в Кіровоградському музичному училищі на народному відділі з класу баяна, отримав диплом з відзнакою і здобув середню спеціальну освіту.

концертмейстер, акомпаніатор

Дисципліни, що викладає: «Сольний спів»

лаборант

Магістрант кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання

Наукові інтереси: застосування цифрових технологій у процесі фахової підготовки майбутнього фахівця-музиканта як складової новітньої парадигми освіти.

старший лаборант

На кафедрі працює з 2013 року.

Освіта:

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 2013 рік

лаборант

завідувач художніми майстернями