Курс «Теорія та методики формування елементарних математичних уявлень» складає одну із змістових ліній професійної підготовки вихователя закладу дошкільної освіти в педагогічному університеті.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є важливою складовою освітнього процесу. Відповідно до навчальних планів ОПП «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта. Дошкільна освіта» бакалаври проходять виробничу педагогічну практику у закладах дошкільної освіти. Цього року вона продить в онлайн – режимі.

Студенти 4 курсу факультету педагогіки та психології спеціальності «Дошкільна освіта» групи ДП 17Б (44) (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр) у ІІ семестрі почали вивчати навчальну дисципліну «Методика навчання російської мови». На практичному занятті, проведеному на інтернет платформі Zoom, вивчаючи тему «Виразне читання», студенти дізналися про секрети виразного читання, а саме як передавати за допомогою голосу, міміки, жестів своє ставлення до змісту прочитаного.

Не зважаючи на те, що зимова сесія 2020-2021 навчального року проводилася дистанційно, магістри спеціальності 012 Дошкільна освіта (ОПП Дошкільна освіта та Початкова освіта) ДП 20 Мз (60) завзято опановували дисципліну «Технології навчальної діяльності лінгводидактичного та логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку» у форматі онлайн-навчання за допомогою програми Google Meet під керівництвом канд. пед. наук, доцента О. О. Горської та канд. пед. наук, доцента О. О. Нікітіної.

Студенти спеціальності 012 Дошкільна освіта освітньо-професійна програма Дошкільна освіта та Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти презентували проєкти з дисципліни «Основи природознавства з методикою викладання в закладах дошкільної освіти» в яких розкрили актуальні проблеми природничо–екологічного спрямування які завжди актуальні в сучасному суспільстві та особливо для майбутнього підростаючого покоління.