Під час курсу «Педагогіка дошкільна» зі студентами спеціальностей 013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта була проведена низка занять присвячена роботі з LEGO. Після вивчення конструктора LEGO Duplo, була приділена увага LEGO System. Попрацювавши з цим видом LEGO студенти прийшли до висновку, що:

Під час курсу «Педагогіка дошкільна» зі студентами спеціальностей 013 Початкова освіта та 012 Дошкільна освіта була проведена низка занять присвячена роботі з LEGO. В першу чергу ми ознайомилися з різними видами ігор з LEGO Duplo, які можна використати з метою покращення освітнього процесу в ЗДО. Краще про відчуття і емоції після роботи з конструктором розкажуть студенти.

24 травня 2021 року студенти 3-го курсу спеціальності «013 Початкова освіта» мали змогу познайомитися з розвивальним середовищем класу в умовах Нової української школи. Практичне заняття з методики навчання освітньої галузі «Математика» провела канд. пед. наук, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти Олена Олександрівна Нікітіна.

27 травня відбувся захист курсових робіт з педагогіки здобувачів ІІІ курсу першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта.