Викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти на базі платформи «ZOOM» взяли участь в онлайн обговоренні освітньо-професійної програми Херсонського державного університету за спеціальність 012 Дошкільна освіта першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня.

Під час вивчення і закріплення матеріалу з дисципліни «Педагогіка дошкільна» використовуємо ейдотехніки.

Ейдотехніка – це технологія обробки, зберігання та відтворення інформації, яка базується на використанні найбільш ефективних і перевірених методів запам’ятовування, заснованих на максимальному використанні образного типу інформації.

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: _01 Освіта / Педагогіка___
Спеціальність: ___012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта__ 

У Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка на факультеті педагогіки, психології та мистецтв освітній процес спрямований на стимуляцію естетичного розвитку особистості і характеризується наявністю наступних взаємопов’язаних складових: формування естетичної свідомості, розвиток потреби та вміння в здобувачів будувати своє життя за законами краси, утвердження ідеалів краси у всіх сферах діяльності.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) рівень вищої освіти
Галузь знань: _01 Освіта / Педагогіка___
Спеціальність: ___012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта__

Освітній компонент програм підготовки здобувачів спеціальності 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта, спрямований на вивчення проблем емоційного інтелекту, формує в майбутніх педагогів здатність до розуміння емоцій та управління ними і готує до розвитку відповідних умінь у майбутніх фахівців.

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Галузь знань: _01 Освіта / Педагогіка___
Спеціальність: ___012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта__

У Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка під час підготовки педагогів спеціальностей 012 Дошкільна освіта та 013 Початкова освіта процес розвитку емоційного інтелекту не лінійний, а концентричний, що відображає логіка побудови фахових дисциплін у навчальному плані.